Voor VMware Identity Manager is databasereplicatie geconfigureerd, zodat de gegevens consistent blijven over de databaseservers binnen het primaire datacenter en naar het secundaire datacenter.

U moet uw externe database configureren voor hoge beschikbaarheid. Configureer een master en slave database-architectuur, waarin de slave een exacte replica is van de master.

Raadpleeg de documentatie van uw externe database voor informatie.

Wanneer u SQL Server Always On gebruikt, gebruik dan de hostnaam of het IP-adres van de SQL Serverluisteraar wanneer u de database in elke VMware Identity Manager-appliance configureert. Bijvoorbeeld:

jdbc:jtds:sqlserver://<hostname_or_IP_address:port#>/<saasdb>;integratedSecurity=true;domain=<domainname>;useNTLMv2=true;multiSubnetFailover=true