Configureer AirWatch-instellingen in VMware Identity Manager om AirWatch te integreren met VMware Identity Manager en de integratieopties van de AirWatch-functie in te schakelen. De API-sleutel en het certificaat van AirWatch worden toegevoegd voor VMware Identity Manager-verificatie met AirWatch.

Over deze taak

Voorwaarden

 • AirWatch-server-URL die de beheerder gebruikt om zich aan te melden op de AirWatch-beheerconsole.

 • API-sleutel voor AirWatch-beheer die wordt gebruikt om API-verzoeken van VMware Identity Manager in te dienen bij de AirWatch-server om integratie in te stellen.

 • AirWatch-certificaatbestand dat wordt gebruikt om API-oproepen te doen en het certificaatwachtwoord te maken. Het certificaatbestand moet de bestandsindeling .p12 hebben.

 • API-sleutel van in AirWatch ingeschreven gebruiker.

 • AirWatch-groeps-id voor uw tenant die de tenant-id in AirWatch is.

Procedure

 1. Klik in de VMware Identity Manager-beheerconsole op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer, op Instellen > AirWatch.
 2. Voer de AirWatch-integratie-instellingen in de volgende velden in.

  Veld

  Beschrijving

  AirWatch API-URL

  Voer de AirWatch-URL in. Bijvoorbeeld: https://myco.airwatch.com.

  AirWatch API-certificaat

  Upload het certificaatbestand dat wordt gebruikt om API-oproepen te doen.

  Certificaatwachtwoord

  Voer het certificaatwachtwoord in.

  API-sleutel van AirWatch-beheer

  Voer de beheer-API-sleutelwaarde in. Voorbeeld van een API-sleutelwaarde FPseqCSataGcnJf8/Rvahzn/4jwkZENGkZzyc+jveeYs=

  API-sleutel van in AirWatch ingeschreven gebruiker

  Voer de API-sleutelwaarde in van de ingeschreven gebruiker.

  Groeps-id AirWatch.

  Voer de groeps-id van AirWatch in voor de organisatiegroep waarin de API-sleutel en het beheeraccount zijn aangemaakt.

 3. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

 • Schakel Uniforme catalogus in om de applicatiesconfiguratie in de AirWatch-catalogus samen te voegen met de uniforme catalogus.

 • Schakel Compliancecontrole in om te controleren of door AirWatch beheerde apparaten voldoen aan het compliancebeleid van AirWatch.

Zie Compliancecontrole inschakelen voor door AirWatch beheerde apparaten.