Wanneer VMware Identity Manager is ingeschakeld in AirWatch, kunt u het uitgever-rootcertificaat van AirWatch genereren en het certificaat exporteren zodat het kan worden gebruikt voor iOS-verificatie van de Mobiele SSO op beheerde iOS 9-mobiele apparaten.

Procedure

  1. Navigeer in de AirWatch-beheerconsole naar Systeem > Enterprise-integratie > VMware Identity Manager.
  2. Het type organisatiegroep moet Klant zijn om de AirWatch-certificaatautoriteit in te schakelen.
    Tip:

    Navigeer naar Groepen en instellingen, Groepen > Organisatiegroepen> Details over de organisatiegroep om het type groep te bekijken of te wijzigen.

  3. Klik op Inschakelen in het gedeelte CERTIFICAAT.

    Op de pagina wordt informatie over het uitgever-rootcertificaat weergegeven.

  4. Klik op Exporteren en sla het bestand op.

Volgende stappen

Configureer Kerberos-verificatie in de ingebouwde identiteitsprovider en voeg het uitgevercertificaat van de certificaatautoriteit toe in de VMware Identity Manager-beheerconsole.