Op het dashboard voor gebruikersbetrokkenheid wordt informatie over gebruikers en bronnen weergegeven. U kunt zien wie zich heeft aangemeld, welke applicaties worden gebruikt en hoe vaak de applicaties worden geopend. U kunt rapporten maken om de activiteiten van gebruikers en groepen, en bronverbruik te volgen.

Over deze taak

De tijd die in het dashboard voor gebruikersbetrokkenheid wordt weergegeven, is gebaseerd op de tijdzone die voor de browser is ingesteld. Het dashboard wordt elke minuut bijgewerkt.

Procedure

  • In de kop ziet u het aantal unieke gebruikers dat zich op die dag heeft aangemeld en een tijdlijn met het aantal dagelijkse aanmeldgebeurtenissen in een periode van zeven dagen. Om de waarde bij Gebruikers vandaag aangemeld staat een cirkel met daarin het percentage gebruikers dat is aangemeld. In de schuifbare grafiek Aanmeldingen worden de aanmeldgebeurtenissen van deze week weergegeven. Wijs naar een van de punten in de grafiek voor het aantal aanmeldingen op die dag.
  • In het gedeelte Gebruikers en groepen ziet u het aantal gebruikersaccounts en groepen dat is ingesteld in VMware Identity Manager. De gebruikers die zich het meest recent hebben aangemeld, worden eerst weergegeven. U kunt op Zie volledige rapporten klikken om het rapport Auditgebeurtenissen te maken. In dit rapport worden de gebruikers weergegeven die zich op meerdere dagen hebben aangemeld.
  • In het gedeelte Populariteit app ziet u een staafdiagram, gesorteerd op apptype met het aantal keren dat apps zijn gestart gedurende een periode van zeven dagen. Wijs naar een specifieke dag voor knopinfo over welk type apps is gebruikt en hoe vaak deze apps op die dag zijn gestart. In de lijst onder het diagram staat hoe vaak de specifieke apps zijn gestart. Vouw de pijl aan de rechterkant uit om te selecteren of u deze informatie wilt weergeven van een dag, een week, een maand of een periode van twaalf weken. Klik op Zie volledige rapporten om het rapport Bronverbruik te maken. In dit rapport staat de activiteiten per app, brontype en aantal gebruikers binnen een bepaalde periode.
  • In het gedeelte App-acceptatie wordt een staafdiagram weergegeven met het percentage personen dat de apps heeft geopend waarop ze recht hebben. Wijs naar de app om de knopinfo te zien met het daadwerkelijke aantal acceptaties en rechten.
  • In het cirkeldiagram Gestarte apps staan de bronnen die zijn gestart, als percentage van het geheel. Wijs naar een specifiek gedeelte in het cirkeldiagram voor het daadwerkelijke aantal, verdeeld op brontype. Vouw de pijl aan de rechterkant uit om te selecteren of u deze informatie wilt weergeven van een dag, een week, een maand of een periode van twaalf weken.
  • In het gedeelte Clients wordt het aantal Identity Manager Desktops dat in gebruik is, weergegeven.