Voordat u een lokale directory maakt, bekijkt u de globale gebruikerskenmerken op de pagina Gebruikerskenmerken en voegt u zo nodig aangepaste kenmerken toe.

Over deze taak

Gebruikerskenmerken, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres en domein, maken deel uit van het profiel van een gebruiker. In de VMware Identity Manager-service worden gebruikerskenmerken gedefinieerd op het globale niveau en toegepast op alle directory's in de service, waaronder lokale directory's. Op het lokale directoryniveau kunt u overschrijven dat een kenmerk vereist of optioneel is voor gebruikers in die lokale directory, maar u kunt geen aangepaste kenmerken toevoegen. Als een kenmerk is vereist, moet u er een waarde voor opgeven wanneer u een gebruiker maakt.

De volgende woorden kunnen niet worden gebruikt wanneer u aangepaste kenmerken maakt.

Tabel 1. Woorden die niet kunnen worden gebruikt als Namen voor aangepaste kenmerken

actief

adressen

kostencentrum

afdeling

weergavenaam

divisie

e-mails

medewerkersnummer

rechten

externe id

groepen

id

ims

plek

manager

meta

naam

bijnaam

organisatie

wachtwoord

telefoonnummer

foto's

voorkeurstaal

profiel-URL

rollen

tijdzone

titel

userName

type gebruiker

x509-certificaat

Opmerking:

De mogelijkheid om gebruikerskenmerken over te schrijven op directoryniveau is alleen van toepassing op lokale directory's, niet op Active Directory of LDAP-directory's.

Procedure

  1. Klik in de beheerconsole op de tab Identiteits- en toegangsbeheer.
  2. Klik op Instellen en klik vervolgens op de tab Gebruikerskenmerken.
  3. Bekijk de lijst met gebruikerskenmerken en voeg zo nodig extra kenmerken toe.
    Opmerking:

    Hoewel u op deze pagina kunt selecteren welke kenmerken zijn vereist, wordt u aanbevolen de selectie voor lokale directory's te maken op het niveau van de lokale directory. Als een kenmerk op deze pagina is gemarkeerd als vereist, is het van toepassing op alle directory's in de service, inclusief Active Directory- of LDAP-directory's.

  4. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Maak de lokale directory.