Voor iOS-apparaatverificatie gebruikt VMware Identity Manager een identiteitsprovider die is ingebouwd in de identiteitsproviderservice om toegang te bieden tot Mobiele SSO-verificatie. Deze verificatiemethode gebruikt een Key Distribution Center (KDC) zonder een connector of een onafhankelijk systeem te gebruiken. Voordat u Kerberos inschakelt in de beheerconsole moet u de KDC-service initialiseren in de ingebouwde identiteitsprovider van de VMware Identity Manager.

Om de Mobiele SSO-verificatie te implementeren voor door AirWatch beheerde iOS 9-apparaten, moeten de volgende configuratiestappen worden uitgevoerd.

Opmerking:

Mobiele SSO-verificatie wordt ondersteund op iOS-apparaten met iOS 9 of later.

  • Initialiseer het Key Distribution Center (KDC) in het VMware Identity Manager-apparaat. Zie het hoofdstuk Voorbereidingen om Kerberos-verificatie te gebruiken op iOS-apparaten in de Installatiegids.

  • Wanneer u Active Directorycertificaatservices gebruikt, configureert u een certificaatautoriteitsjabloon voor de distributie van het Kerberos-certificaat in de Active Directorycertificaatservices. Vervolgens configureert u AirWatch om de Active Directorycertificaatautoriteit te gebruiken. Voeg het certificaatsjabloon toe in de AirWatch-beheerconsole. Download het uitgevercertificaat om Mobiele SSO voor iOS te configureren.

  • Wanneer u AirWatch-certificaatautoriteit gebruikt, schakelt u Certificaten op de pagina VMware Identity Manager Integraties in. Download het uitgevercertificaat om Mobiele SSO voor iOS te configureren.

  • Configureer de ingebouwde identiteitsprovider en configureer Mobiele SSO voor iOS-verificatie in de VMware Identity Manager-beheerconsole en schakel deze in.

  • Configureer het iOS-apparaatprofiel en schakel Single Sign-in via de AirWatch-beheerconsole in.