Configureer een toegangsbeleidsregel waardoor wordt bepaald dat er een compliancecontrole is vereist zodat VMware Identity Manager kan verifiëren of door AirWatch beheerde apparaten voldoen aan het compliancebeleid voor AirWatch-apparaten. U schakelt de compliancecontrole in de ingebouwde identiteitsprovider in. Wanneer compliancecontrole is ingeschakeld, maakt u een toegangsbeleidsregel die bepaalt dat er een verificatie en een verificatie van apparaatcompliance is vereist voor apparaten die worden beheerd door AirWatch.

Over deze taak

De beleidsregel voor compliancecontrole werkt als een verificatieketen met Mobiele SSO voor iOS, Mobiele SSO voor Android en Certificaat cloudimplementatie. De verificatiemethode die wordt gebruikt, moet vooraf gaan aan de optie apparaatcompliance in de beleidsregelconfiguratie.

Voorwaarden

De verificatiemethoden zijn geconfigureerd in de ingebouwde identiteitsprovider.

Procedure

  1. Selecteer in de beheerconsole op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer Instellen > AirWatch.
  2. Selecteer Inschakelen in het gedeelte Compliancecontrole van de AirWatch-pagina.
  3. Klik op Opslaan.
  4. Ga op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer naar Beheren > Beleid.
  5. Selecteer het toegangsbeleid dat u wilt bewerken.
  6. Selecteer de beleidsregel die u wilt bewerken in het gedeelte Beleidsregels.
  7. In het vervolgkeuzemenu dan moet de gebruiker verifiëren met behulp van de volgende methode klikt u op + en selecteert u de verificatiemethode die moet worden gebruikt.
  8. In het tweede vervolgkeuzemenu voor dan moet de gebruiker verifiëren met behulp van de volgende methode selecteert u Compliance van apparaat (met AirWatch).
  9. (Optioneel) Voer in het tekstvak Berichttekst van Aangepaste fout een aangepaste tekst in die wordt weergegeven wanneer de gebruikersverificatie mislukt omdat het apparaat niet voldoet aan de compliance. In het tekstvak Koppeling aangepaste fout kunt u een koppeling aan het bericht toevoegen.
  10. Klik op Opslaan.