Met VMware Identity Manager kunt u vanuit een centraal punt ThinApp-pakketten distribueren en beheren. U moet VMware Identity Manager inschakelen om de opslagplaats waar de ThinApp-pakketten zich bevinden te lokaliseren en de pakketten te synchroniseren met VMware Identity Manager.

Door de volgende taken uit te voeren, kunt u uw catalogus vullen met Windows-applicaties die zijn vastgelegd als ThinApp-pakketten.

  1. Als de ThinApp-pakketten waarvoor u gebruikers toegang wilt bieden nog niet bestaan, maakt u ThinApp-pakketten aan die compatibel zijn met VMware Identity Manager. Zie de documentatie van VMware ThinApp.

  2. Maak een netwerkshare en vul deze met compatibele ThinApp-pakketten.

  3. Configureer VMware Identity Manager om deze te laten integreren met de pakketten op de netwerkshare.

Wanneer u op ThinApp-applicatie klikt via het menu Catalogus > Desktopapplicaties beheren, wordt u omgeleid naar de pagina Verpakte apps - ThinApp. Selecteer Verpakte applicaties inschakelen. Voer de locatie van de ThinApp-opslagplaats in en configureer de synchronisatiefrequentie.

Wanneer u deze taken hebt uitgevoerd, zijn de ThinApp-pakketten die u aan de netwerkshare hebt toegevoegd nu als bronnen beschikbaar in uw catalogus.

Zie Toegang bieden tot VMware ThinApp-pakketten in de gids Bronnen instellen voor gedetailleerde informatie over het configureren van VMware Identity Manager om ThinApp-pakketten te distribueren en te beheren.