U kunt VMware Identity Manager gebruiken om te integreren met bestaande Citrix-implementaties om vervolgens uw catalogus te vullen met op Citrix gebaseerde applicaties.

Wanneer u op Gepubliceerde Citrix-applicatie klikt via het menu Catalogus > Desktopsapplicaties beheren, wordt u naar de pagina Gepubliceerde apps - Citrix geleid. Selecteer Op Citrix gebaseerde applicaties inschakelen om communicatie tot stand te brengen, en plan de synchronisatiefrequentie tussen de VMware Identity Manager en de Citrix-serverfarm.

Zie Toegang bieden tot gepubliceerde Citrix-bronnen in de gids Bronnen instellen voor meer informatie over het integreren van gepubliceerde Citrix-applicaties met VMware Identity Manager.