U configureert instellingen in de AirWatch-beheerconsole om te communiceren met VMware Identity Manager voordat u AirWatch-instellingen in de VMware Identity Manager-beheerconsole configureert.

Als u AirWatch en VMware Identity Manager integreert, is het volgende vereist.

  • De organisatiegroep in AirWatch waarvoor u VMware Identity Manager configureert is Klant.

  • Er worden een REST API-beheerderssleutel voor communicatie met de VMware Identity Manager-service en een API-sleutel voor via REST ingeschreven gebruikers voor AirWatch Cloud Connector-wachtwoordverificatie gemaakt in dezelfde organisatiegroep waarin VMware Identity Manager is geconfigureerd.

  • De instellingen voor het API-beheerdersaccount en het verificatiecertificaat voor de beheerder worden via AirWatch toegevoegd aan de AirWatch-instellingen in de VMware Identity Manager-beheerconsole.

  • Er worden Active Directory-gebruikersaccounts ingesteld in dezelfde organisatiegroep waarin VMware Identity Manager is geconfigureerd.

  • Als eindgebruikers in een onderliggende organisatiegroep worden geplaatst van waaruit VMware Identity Manager na registratie en inschrijving wordt geconfigureerd, moet u toewijzing van gebruikersgroepen in de AirWatch-inschrijvingsconfiguratie gebruiken om gebruikers en hun respectieve apparaten te filteren naar de van applicatie zijnde organisatiegroep.

Het volgende wordt ingesteld in de AirWatch-beheerconsole.

  • API-sleutel voor REST-beheerder voor communicatie met de VMware Identity Manager-service

  • API-beheerdersaccount voor VMware Identity Manager en het verificatiecertificaat van de beheerder dat uit AirWatch wordt geëxporteerd en wordt toegevoegd aan de AirWatch-instellingen in VMware Identity Manager

  • API-sleutel voor via REST ingeschreven gebruikers die is gebruikt voor AirWatch Cloud Connector-wachtwoordverificatie