U kunt voor elke beleidsregel een aangepast foutbericht voor toegang geweigerd aanmaken dat wordt weergegeven wanneer gebruikers zich proberen aan te melden en hun verificatiegegevens niet geldig zijn.

Over deze taak

Het aangepaste bericht kan tekst en een koppeling naar een andere URL bevatten om gebruikers te helpen bij het oplossen van hun problemen. U kunt maximaal 4000 tekens gebruiken, dit is ongeveer 650 woorden.

Procedure

  1. Selecteer Beheren > Beleid op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer van de beheerconsole.
  2. Klik op het toegangsbeleid om dit te bewerken.
  3. Om een beleidsregelpagina te openen, klikt u op de verificatienaam in de kolom Verificatiemethode voor de regel die moet worden bewerkt.
  4. In het tekstvak Aangepast foutbericht voert u de foutmelding in.
  5. Voer in het vak Koppelingtekst een omschrijving van de koppeling in en voer in de Koppelings-URL de URL in.

    De koppeling wordt weergegeven aan het eind van het aangepaste bericht. Wanneer u geen tekst maar een URL toevoegt aan het vak Koppelingtekst, geeft de tekstkoppeling het volgende weer:

    Doorgaan.
  6. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Maak aangepaste foutberichten voor andere beleidsregels.