Wanneer u een bestaande VMware Identity Manager-directory hebt waarin het gebruikersdomein onjuist is of ontbreekt, moet u de domeininstellingen controleren en de directory opnieuw synchroniseren. Controle van de domeininstelling is vereist zodat gebruikers of groepen met dezelfde naam in verschillende Active Directory-domeinen correct worden gesynchroniseerd met de VMware Identity Manager-directory en gebruikers zich kunnen aanmelden.

Procedure

  1. Ga in de beheerconsole naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Directory's.
  2. Selecteer de directory die u wilt synchroniseren, klik vervolgens op Synchronisatie-instellingen en klik op de tab Toegewezen kenmerken.
  3. Controleer op de pagina Toegewezen kenmerken of het VMware Identity Manager-kenmerk domein is toegewezen aan de juiste kenmerknaam in Active Directory.

    Het domeinkenmerk wordt doorgaans toegewezen aan het kenmerk canonicalName in Active Directory.

    Het domeinkenmerk is niet gemarkeerd als Vereist.

  4. Klik op Opslaan en synchroniseren om de directory te synchroniseren.