Wanneer u de VMware Identity Manager-service voor het eerst implementeert, wordt uw bestaande Active Directory-infrastructuur gebruikt voor gebruikersverificatie en -beheer. U integreert de service met andere verificatie-oplossingen als Kerberos, Certificate en RSA SecurID vanuit de beheerconsole. Voor mobiele SSO-verificatie op door AirWatch beheerde iOS-apparaten kunt u het Key Distribution Center (KDC) handmatig initialiseren in het apparaat voordat u de verificatiemethode inschakelt vanuit de beheerconsole.

Kerberos-verificatie biedt gebruikers die zijn aangemeld bij hun domein toegang tot hun applicatieportal zonder dat ze om aanvullende verificatiegegevens worden gevraagd. Als u ondersteuning voor iOS-apparaten wilt bieden met behulp van Kerberos, biedt VMware Identity Manager de geïntegreerde Kerberos-verificatiemethode mobiele SSO voor iOS om toegang te krijgen tot het KDC via de geïntegreerde identiteitsprovider zonder een connector of een systeem van derden te hoeven gebruiken.

Nadat u het KDC hebt geïnitialiseerd en de service opnieuw hebt gestart, maakt u openbare DNS-vermeldingen om de Kerberos-clients toestemming te geven het KDC te zoeken.

Als u de mobiele SSO voor de iOS-verificatiemethode wilt gebruiken, moet u zowel AirWatch als de VMware Identity Manager-service configureren. Raadpleeg de VMware Identity Manager-handleiding voor beheerders, Geïntegreerde Kerberos-verificatie voor door AirWatch beheerde iOS-apparaten implementeren.