Tijdens testen of problemen oplossen kunnen de logboeken feedback geven over de activiteiten en prestaties van de virtual appliance en ook informatie geven over problemen die zich voordoen.

U verzamelt de logboeken van elk apparaat dat zich in uw omgeving bevindt.

Procedure

  1. Meld u aan op de beheerconsole.
  2. Selecteer het tabblad Apparaatinstellingen en klik op Configuratie beheren.
  3. Klik op Bestandslocaties vastleggen en klik op Logboekbundel voorbereiden.
    De informatie wordt verzameld op een tar.gz-bestand dat u kunt downloaden.
  4. Download de voorbereide bundel.

Volgende stappen

Doe dit voor elk apparaat om alle logboeken te verzamelen.