De synchronisatie van de directory is voltooid, maar er worden geen gebruikers weergegeven in gesynchroniseerde groepen.

Probleem

Nadat een directory handmatig of automatisch op basis van het synchronisatieschema is gesynchroniseerd, is het synchronisatieproces voltooid, maar worden er geen gebruikers in gesynchroniseerde groepen weergegeven.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als u twee of meer knooppunten in een cluster hebt en er een tijdverschil van meer dan vijf seconden tussen de knooppunten bestaat.

Oplossing

  1. Zorg ervoor dat er geen tijdverschil tussen de knooppunten zit. Gebruik dezelfde NTP-server op alle knooppunten in het cluster om de tijd te synchroniseren.
  2. Start de service opnieuw op alle knooppunten.
    service horizon-workspace restart
  3. (Optioneel) Ga naar de beheerconsole, verwijder de groep, voeg de groep weer toe bij de synchronisatie-instellingen en synchroniseer de directory opnieuw.