Netwerkconfiguratie met IP-adresgroepen is optioneel in VMware Identity Manager. U kunt handmatig IP-adresgroepen toevoegen aan de virtual appliance van VMware Identity Manager nadat deze is geïnstalleerd.

IP-adresgroepen werken als DHCP-servers om IP-adressen van de groep toe te wijzen aan de virtual appliance van VMware Identity Manager. Om de IP-adresgroepen te gebruiken, bewerkt u de netwerkeigenschappen van de virtual appliance om de eigenschappen aan te passen naar dynamische eigenschappen en om de netmask, gateway en DNS-instellingen te configureren.

Voorwaarden

De virtual appliance moet zijn uitgeschakeld.

Procedure

 1. In de vSphere Client of de vSphere Web Client klikt u met de rechtermuisknop op de virtual appliance van VMware Identity Manager en selecteert u Instellingen bewerken.
 2. Selecteer het tabblad Opties.
 3. Onder vApp-opties klikt u op Geavanceerd.
 4. In de sectie Eigenschappen aan de rechterkant klikt u op de knop Eigenschappen.
 5. In het dialoogvenster Geavanceerde configuratie van eigenschappen configureert u de volgende sleutels:
  • vami.DNS.WorkspacePortal
  • vami.netmask0.WorkspacePortal
  • vami.gateway.WorkspacePortal
  1. Selecteer een van de sleutels en klik op Bewerken.
  2. In het dialoogvenster Instellingen van eigenschap bewerken, naast het veld Type, klikt u op Bewerken.
  3. In het dialoogvenster Eigenschaptype bewerken selecteert u Dynamische eigenschap en selecteert u de geschikte waarde uit het vervolgkeuzemenu voor Netmask, Gateway-adres en DNS-servers.
  4. Klik op OK en klik opnieuw op OK.
  5. Herhaal deze stappen om elke sleutel te configureren.
 6. Start de virtual appliance.

resultaten

De eigenschappen zijn geconfigureerd om IP-adresgroepen te gebruiken.

Volgende stappen

Configureer VMware Identity Manager-instellingen.