Wanneer u de virtual appliance hebt geconfigureerd, hebt u wachtwoorden gemaakt voor de beheerdersgebruiker, de hoofdgebruiker, en de ssh-gebruiker. U kunt deze wachtwoorden wijzigen via de pagina's met Appliance-instellingen.

Zorg dat u sterke wachtwoorden maakt. Sterke wachtwoorden moeten minstens acht tekens lang zijn en bestaan uit een combinatie van hoofdletters en kleine letters en minstens één cijfer of speciaal teken.

Procedure

  1. Klik in de beheerconsole op het tabblad Appliance-instellingen.
  2. Klik op VA-configuratie > Configuratie beheren.
  3. Als u het beheerderswachtwoord wilt wijzigen, selecteert u Wachtwoord wijzigen. Als u de hoofd- of ssh-gebruikerswachtwoorden wijzigt, selecteert u Systeembeveiliging.
    Belangrijk: Het wachtwoord voor de beheerdersgebruiker moet minstens zes tekens lang zijn.
  4. Geef het nieuwe wachtwoord op.
  5. Klik op Opslaan.