Wanneer het VMware Identity Manager-apparaat is geïnstalleerd, wordt automatisch een standaard SSL-servercertificaat gegenereerd. U kunt dit zelf-ondertekende certificaat gebruiken voor algemene tests van uw implementatie. VMware raadt u ten zeerste aan zakelijke SSL-certificaten te genereren en te installeren in uw productie-omgeving.

Een certificaat van autoriteit (CA) is een vertrouwde entiteit die de identiteit van het certificaat en de maker garandeert. Wanneer een certificaat is ondertekend door een vertrouwde CA, ontvangen gebruikers geen berichten meer waarin ze worden gevraagd het certificaat te controleren.

Als u VMware Identity Manager implementeert met het zelf ondertekende SSL-certificaat, moet het CA-basiscertificaat beschikbaar zijn als vertrouwde CA voor alle clients die toegang hebben tot VMware Identity Manager. De clients kunnen machines van eindgebruikers, load-balancers, proxy's, enzovoort zijn. U kunt de basis-CA downloaden van https://myconnector.domain.com/horizon_workspace_rootca.pem.

U kunt een ondertekend CA-certificaat installeren vanaf de pagina Appliance-instellingen > Configuratie beheren > Certificaat installeren. U kunt ook het CA-basiscertificaat van de load-balancer aan deze pagina toevoegen.