Als uw implementatie gebruikmaakt van een interne database en u van plan bent over te stappen op een externe PostgreSQL-database, kunt u de bestaande gegevens uit de database extraheren en deze toevoegen aan een nieuwe externe database.

Belangrijk: U kunt alleen gegevens van de interne database overbrengen naar een externe PostgreSQL-database.

Voorwaarden

Bereid de externe databaseserver voor. Zie Een PostgreSQL-database configureren.

Procedure

 1. Meld u aan als hoofdgebruiker.
 2. Ga naar de directory /opt/vmware/vpostgres/current/bin.
 3. Voer de opdracht ./pg_dump -U postgres -w --clean -f /tmp/db_dump.data saas uit.
 4. Kopieer het bestand db_dump.data naar de nieuw voorbereide externe databaseserver.
  scp /tmp/db_dump.data
 5. Meld u op de externe database server aan als hoofdgebruiker.
 6. Ga naar de directory /opt/vmware/vpostgres/current/bin.
 7. Voer de opdracht db_dump.data uit.
  ./psql -U postgres -w -d saas -f /tmp/db_dump.data
  Wellicht worden de opdrachten DROP en ALTER weergegeven wanneer de opdracht db_dump.data wordt uitgevoerd.