Als u een andere database gebruikt dan een SQL-server Always On-implementatie, moet u de runtime-config.properties-bestanden voor de VMware Identity Manager-toepassingen in het secundaire datacenter bewerken om de JDBC-URL te wijzigen zodat deze naar de database in het secundaire datacenter verwijst en om de toepassing te configureren voor alleen-lezen-toegang. Als u een SQL-server Always On-implementatie gebruikt, is deze stap niet vereist.

Over deze taak

Voer deze wijzigingen door in elke VMware Identity Manager-toepassing in het secundaire datacenter.

Procedure

  1. Meld u met behulp van een ssh-client als hoofdgebruiker aan bij het VMware Identity Manager-apparaat.
  2. Open het bestand runtime-config.properties op /usr/local/horizon/conf/runtime-config.properties.
  3. Wijzig de URL van de JDBC zodat deze verwijst naar de database voor het secundaire datacenter.
  4. Configureer of het VMware Identity Manager-apparaat alleen-lezen-toegang heeft.

    Voeg de regel read.only.service=true toe.

  5. Start de Tomcat-server van het apparaat opnieuw.

    service horizon-workspace restart