U kunt VMware Identity Manager integreren in uw Citrix-implementatie om door Citrix gepubliceerde bronnen te leveren aan uw eindgebruikers.

Vereisten

Als u een Citrix-implementatie wilt integreren in de VMware Identity Manager-service, hebt u de volgende onderdelen nodig.

 • Een VMware Identity Manager-implementatie die op locatie is geïnstalleerd.

  Opmerking:

  Als u aanvullende connectoren hebt geïnstalleerd, dient u er rekening mee te houden dat voor VMware Identity Manager 2.7 connectorversie 2.7 is vereist om door Citrix gepubliceerde bronnen te starten.

 • Een Integration Broker-instantie die op locatie is geïnstalleerd. De Integration Broker, een onderdeel van VMware Identity Manager, is het onderdeel dat communiceert met Citrix-serverfarms.

  U kunt de Integration Broker downloaden via https://my.vmware.com.

  Voor een integratie met XenApp of XenDesktop 7.x, moet u Integration Broker 2.6 of hoger installeren. Als u de functie Netscaler wilt gebruiken, moet u Integration Broker 2.4 of hoger installeren.

 • Een Citrix-implementatie op locatie.

U kunt meer details bekijken over VMware Identity Manager en Citrix-farmsynchronisatie in het volgende diagram. VMware Identity Manager overschrijft de instellingen in door Citrix gepubliceerde bronnen niet. In plaats daarvan wordt de informatie van de Citrix-farm gekopieerd en opnieuw gebruikt in VMware Identity Manager.

Figuur 1. Synchronisatie van VMware Identity Manager en Citrix-farms


Laat zien hoe de synchronisatie tussen Horizon Workspace en de Citrix-farm verloopt


Belangrijk:

De VMware Identity Manager-service moet kunnen communiceren met de Integration Broker. Als u meerdere instanties van het serviceapparaat implementeert, dient u ervoor te zorgen dat ze allemaal kunnen communiceren met de Integration Broker.

Ondersteunde functies

VMware Identity Manager biedt ondersteuning voor de volgende functies:

 • Door Citrix gepubliceerde applicaties, door Citrix gepubliceerde desktops, of beide synchroniseren tussen een Citrix-farm en VMware Identity Manager.

 • Synchroniseer rechten van een Citrix-farm met de opgeslagen rechten van VMware Identity Manager.

 • Start door Citrix gepubliceerde bronnen met behulp van SSO.

 • Leid verkeer dat applicaties start via een Netscaler-apparaat of via een rechtstreekse verbinding.

VMware Identity Manager gebruikt de Integration Broker, een onderdeel van VMware Identity Manager, om door Citrix gepubliceerde bronnen te leveren aan de eindgebruiker.

 • VMware Identity Manager pusht informatie over de Citrix-farm en publiceert broninformatie van de Citrix-farm in de catalogus op basis van de geconfigureerde synchronisatie.

 • Een VMware Identity Manager-beheerder kan het sjabloon met algemene gebruikersinstellingen en de ICA-startsjabloon instellen voor alle bronnen in een organisatie. Dit sjabloon wordt als organisatie-artefact opgeslagen in de VMware Identity Manager-gegevensopslag.

 • Een VMware Identity Manager-beheerder kan de ICA-startsjabloon per bron instellen in de VMware Identity Manager-catalogus. Deze sjabloon wordt opgeslagen als onderdeel van de brondefinitie in de VMware Identity Manager-catalogus.

VMware Identity Manager synchroniseert de door Citrix gepubliceerde bronnen en rechten van de Citrix-farm met de opgeslagen rechten van VMware Identity Manager. Synchronisatie vindt plaats op basis van de frequentie die in het schema is ingesteld. De Citrix-farm is de enige bron van waarheid wat betreft alle ondersteunde bewerkingen in VMware Identity Manager.

VMware Identity Manager gebruikt de Citrix Receiver om door Citrix gepubliceerde bronnen te starten. De eindgebruiker moet Citrix Receiver op zijn/haar apparaat installeren. De Citrix Receiver levert de door Citrix gepubliceerde bronnen aan de eindgebruiker.

VMware Identity Manager biedt tevens ondersteuning voor meerdere apparaten. Eindgebruikers kunnen een door Citrix gepubliceerde bron, zoals de Textpad-applicatie, starten via VMware Identity Manager op elk apparaat, zoals een laptop, en desktop met samengevoegde domeinen, of een desktop met niet-samengevoegde domeinen.

In de volgende tabel wordt de taak van de beheerder in de Citrix-farm en de bijbehorende bewerking beschreven die resulteert uit een synchronisatie met VMware Identity Manager.

Tabel 1. Synchronisatie van VMware Identity Manager en Citrix-farms

Actie in de Citrix-farm

Resultaat na synchronisatie met VMware Identity Manager

Publiceer een nieuwe bron, applicatie of desktop in de Citrix-farm.

VMware Identity Manager maakt de door Citrix gepubliceerde bron in de VMware Identity Manager-catalogus.

Bewerk een bron in de Citrix-farm.

VMware Identity Manager werkt de door Citrix gepubliceerde bron in de VMware Identity Manager-catalogus bij.

Verwijder een bron in de Citrix-farm.

VMware Identity Manager verwijdert de rechten in verband met de door Citrix gepubliceerde bron en verwijdert vervolgens de door Citrix gepubliceerde bron uit de catalogus.

Voeg rechten voor eindgebruikers toe voor een bron in de Citrix-farm.

VMware Identity Manager maakt een recht in de opgeslagen rechten van VMware Identity Manager dat aan de door Citrix gepubliceerde bron- en domeinidentiteiten kan worden gekoppeld.

Verwijder rechten voor eindgebruikers voor een bron in de Citrix-farm.

VMware Identity Manager verwijdert de rechten uit de opgeslagen rechten van VMware Identity Manager.

VMware Identity Manager gebruikt het onderdeel Integration Broker en een Citrix SDK om SSO tussen VMware Identity Manager en door Citrix gepubliceerde bronnen te kunnen ondersteunen.

Figuur 2. SSO tussen VMware Identity Manager en Citrix-farm
Geef de integratie tussen Horizon Workspace en het Citrix-beleid voor SSO weer.

Leveringsgroepen synchroniseren

De instelling Leveringstype van een leveringsgroep in Citrix bepaalt hoe VMware Identity Manager de leveringsgroep synchroniseert.

VMware Identity Manager synchroniseert een leveringsgroep alleen als Leveringstype is ingesteld op DesktopsAndApps of DesktopsOnly. Als het Leveringstype van de leveringsgroep is ingesteld op AppsOnly, worden de applicaties gesynchroniseerd, maar wordt de leveringsgroep zelf niet gesynchroniseerd en wordt deze niet weergegeven in de VMware Identity Manager-catalogus.

Configureer uw leveringsgroepen dienovereenkomstig.

Upgraden

Voor VMware Identity Manager is geen aanvullende installatie vereist na een VMware Identity Manager-upgrade of een Citrix-productupgrade om de integratie tussen VMware Identity Manager en door Citrix gepubliceerde bronnen te behouden. Als u de Integration Broker wilt upgraden, moet u de verouderde versie verwijderen en vervolgens de nieuwe versie installeren. Raadpleeg de Citrix-documentatie om Citrix Receiver opnieuw te installeren.

Opmerking:

Als u de functie Netscaler wilt gebruiken, moet u Integration Broker 2.4 of hoger installeren. Als u XenApp of XenDesktop 7.x gebruikt, moet u Integration Broker 2.6 of hoger installeren.