Voordat u Horizon Air-desktops en -applicaties met VMware Identity Manager integreert, moet ervoor zorgen dat u aan de vereisten voldoet.

 • Verifieer of u over de volgende installatie beschikt:
  • Een VMware Identity Manager-implementatie op uw locatie
  • Een Horizon Air-tenant die toegankelijk is via de VMware Identity Manager-service. Werk samen met uw Horizon Air-vertegenwoordiger om dit in te stellen.
   Belangrijk: Voor een goede werking hebt u VPN-connectiviteit nodig voor uw VMware Identity Manager-implementatie en uw Horizon Air-tenant.
  • Zorg ervoor dat u versie 2016.1.1 of later gebruikt als u een extra, externe connector gebruikt.
 • Verifieer met uw Horizon Air-serviceprovider dat uw Horizon Air-tenant aan de volgende vereisten voldoet.
  • De tenantnaam moet een Fully Qualified Domain Name (FQDN) zijn, niet gewoon een hostnaam. Bijvoorbeeld: server-ta1.example.com in plaats van server-ta1.
  • De tenant-apparaten moeten over geldige, ondertekende certificaten beschikken die door een CA zijn uitgegeven. Automatisch ondertekende certificaten worden niet ondersteund. Het certificaat moet overeenkomen met de FQDN van het tenant-apparaat.
  • Als u uw VMware Identity Manager-directory met UPN als zoekkenmerk hebt gemaakt en u statische desktoppools wilt synchroniseren vanaf de Horizon Air-tenant, moet uw serviceprovider UPN voor de tenant inschakelen en de tenant-toepassing opnieuw opstarten, anders kunnen gebruikers geen statische desktops starten.
 • Zorg ervoor dat de tijd van de Horizon Air-tenant en de VMware Identity Manager-service zijn gesynchroniseerd. Als de tijden niet zijn gesynchroniseerd, kan een ongeldige SAML-fout optreden als gebruikers Horizon Air-desktops en -applicaties starten.
 • Maak en configureer bureablad- en applicatiepools (ook wel toewijzingen genoemd) in de beheerconsole van de Horizon Air-tenant. U kunt de volgende typen groeps maken in de Horizon Air-tenant:
  • Dynamische desktoppool, ook wel zwevende desktoptoewijzing genoemd
  • Statische desktoppool, ook wel specifieke desktoptoewijzing genoemd
  • Groep met desktops op basis van sessies, ook wel sessiedesktoptoewijzing genoemd
  • groep met applicaties op basis van sessies, ook wel externe applicatiestoewijzing genoemd

   Raadpleeg de Horizon Air-documentatie voor meer informatie over de typen groeps.

  De volgende beperkingen zijn van applicatie.

  • VMware Identity Manager ondersteunt alleen starten via PCoIP. Alleen desktop- en applicatiepools die starten via PCoIP ondersteunen, worden gesynchroniseerd met VMware Identity Manager.
  • Eindgebruikers moeten de Horizon Client installeren om desktops en applicaties te starten.
  • U kunt alleen synchroniseren vanaf een enkele Horizon Air-tenant naar VMware Identity Manager.
 • Stel gebruikers- en groepsrechten voor Horizon Air-desktops en -applicaties in in de beheerinterface van de Horizon Air-tenant.
  Opmerking: Alleen rechten voor gebruikers die deel uitmaken van een geregistreerde groep worden gesynchroniseerd. Gebruikers die geen deel uitmaken van een groep, zien hun rechten niet in VMware Identity Manager.
 • Controleer via de VMware Identity Manager-beheerconsole of gebruikers en groepen met deze rechten met behulp van directorysynchronisatie worden gesynchroniseerd van Active Directory naar VMware Identity Manager.