Om VMware Identity Manager te configureren om gebruikers toegang te geven tot ThinApp-pakketten, moet u VMware Identity Manager inschakelen om de opgeslagen ThinApp-pakketten te lokaliseren en de pakketten te synchroniseren met VMware Identity Manager.

Voorwaarden

 • Maak een netwerkshare met de juiste configuratie en sla de ThinApp-pakketten op de juiste locatie in deze netwerkshare. Zie Maak een netwerkshare voor ThinApp-pakketten die worden beheerd door VMware Identity Manager.
 • Verifieer of het UNC-pad naar de netwerksharemap leidt waarin de ThinApp-pakketten zijn opgeslagen.
 • Controleer of u beschikt over een Active Directory-domeinnaam en de gebruikersnaam en het wachtwoord van een account in die Active Directory dat de rechten heeft om te worden toegevoegd aan het domein. Zelfs wanneer u toegang op accountbasis gebruikt, vereist Beheerconsole dat de pagina Aan domein toevoegen volledig wordt ingevuld voordat u de pagina ThinApp-pakketten kunt gebruiken.

  Om toegang op basis van domeinen in te schakelen, moet u ook VMware Identity Manager toevoegen aan hetzelfde Active Directory-domein waaraan de opslagplaats van het ThinApp-pakket wordt toegevoegd. Controleer of u beschikt over een Active Directory-domeinnaam voor het domein dat de netwerkshare gebruikt en de gebruikersnaam en het wachtwoord van een account in die Active Directory dat de rechten heeft om te worden toegevoegd aan het domein. Het Active Directory-account wordt gebruikt om VMware Identity Manager toe te voegen aan het domein.

 • Wanneer u toegang op basis van accounts inschakelt, verifieert u of u beschikt over een gebruikersnaam en een wachtwoord die toestemming geven om de netwerkshare te lezen. Zie VMware Identity Manager-vereisten voor ThinApp-pakketten en de opslagplaats netwerkshare.
  Opmerking: U dient behalve toegang op basis van domeinen ook toegang op basis van accounts in te schakelen, behalve wanneer u het gebruik van ThinApp-pakketten op Windows-systemen voor alle runtimesituaties wilt beperken. Deze combinatie zorgt voor de grootst mogelijke flexibiliteit in het ondersteunen van runtimesituaties waarin gebruikers de ThinApp-pakketten waarvoor zij rechten hebben moeten gebruiken zonder dat hun Windows-systemen moeten worden toegevoegd aan het domein.

Procedure

 1. Toevoegen aan het Active Directory-domein.
  1. Meld u aan bij de Beheerconsole.
  2. Selecteer het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer.
  3. Klik op Installatie.
  4. Klik op de pagina Connectoren op Aan domein toevoegen in de betreffende connectorrij.
  5. Voer op de pagina Aan domein toevoegen de informatie in voor het Active Directory-domein en klik op Aan domein toevoegen.
   Belangrijk: Gebruik geen niet-ASCII-tekens wanneer u de Active Directory(AD)-domeinnaam, de AD-gebruikersnaam of het AD-wachtwoord invoert. In deze invoervelden in de Beheerconsole worden niet-ASCII-tekens niet ondersteund.
   Optie Beschrijving
   AD-domein Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) van de Active Directory in. Een voorbeeld hiervan is HS.TRDOT.COM.
   AD-gebruikersnaam Voer de gebruikersnaam in van een account in de Active Directory dat rechten heeft om systemen aan dat Active Directory-domein toe te voegen.
   AD-wachtwoord

   Voer het wachtwoord in dat aan de AD-gebruikersnaam is gekoppeld. Dit wachtwoord wordt niet opgeslagen door VMware Identity Manager.

   Belangrijk: Elke keer wanneer u de VMware Identity Manager-configuratie importeert, moet u VMware Identity Manager opnieuw toevoegen aan het domein.
  De pagina Aan domein toevoegen wordt vernieuwd en geeft een bericht weer dat u momenteel aan het domein bent toegevoegd.
 2. Schakel de toegang tot de opgeslagen ThinApp-pakketten in.
  1. Selecteer het tabblad Catalogus.
  2. Klik op Desktopapplicaties beheren en selecteer ThinApp-applicaties.
  3. Selecteer het selectievakje Verpakte applicaties inschakelen.
  4. Vul de informatie in en klik op Opslaan.
   Belangrijk: Gebruik voor de invoeren voor de velden op deze pagina geen niet-ASCII-tekens. In deze invoervelden in de Beheerconsole worden niet-ASCII-tekens niet ondersteund.
   Optie Beschrijving
   Pad Voer het pad in UNC-padindeling \\server\share\subfolder in naar de gedeelde map waarin de ThinApp-pakketten zich bevinden. Bijvoorbeeld: \\DirectoryHost\ThinAppFileShare . Geef voor DirectoryHost de hostnaam en niet het IP-adres op.

   Voor zowel een CIFS- als DFS-netwerkshare moet dit pad een map zijn onder de naamruimte en niet de naamruimte zelf.

   Frequentie selecteren

   Selecteer het gewenste interval waarmee VMware Identity Manager de informatie over de ThinApp-pakketten op de netwerksharelocatie synchroniseert met VMware Identity Manager.

   Stel de dag en de tijd in waarop het synchroniseren moet plaatsvinden als u het interval van een week wilt gebruiken. Stel de tijd in wanneer u het interval van een dag wilt gebruiken.

   Toegang op basis van accounts inschakelen Selecteer deze optie wanneer u toegang op basis van accounts wilt gebruiken.
   Opmerking: Wanneer de opslagplaats van uw ThinApp-pakket een DFS-netwerkshare is, moet u deze optie selecteren. Wanneer u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden om hun ThinApp-pakketten waarvoor zij rechten hebben te gebruiken op Windows-systemen die niet aan een domein zijn toegevoegd, moet u toegang op basis van accounts inschakelen.
   Opmerking: Wanneer u NetApp-delen gebruikt, is toegang op basis van accounts een vereiste.
   Gebruiker delen Voer de gebruikersnaam in voor een gebruikersaccount met leestoegang voor de netwerkshare. Deze informatie wordt gebruikt wanneer Toegang op basis van accounts inschakelen is geselecteerd.
   Wachtwoord delen Voer het wachtwoord in dat hoort bij het gebruikersaccount Gebruiker delen.
  Er wordt een bericht weergegeven dat de waarden zijn opgeslagen en er wordt een samenvatting van de laatste synchronisatiestatus weergegeven.
 3. Synchroniseer de ThinApp-pakketten met VMware Identity Manager door op Nu synchroniseren te klikken.
  De duur van het synchronisatieproces hangt af van het aantal ThinApp-pakketten.
  Wanneer het synchronisatieproces is voltooid, wordt een lijst met de gesynchroniseerde ThinApp-pakketten weergegeven.

resultaten

VMware Identity Manager is nu geconfigureerd zodat u groepen en gebruikers rechten voor ThinApp-pakketten kunt geven, en die gebruikers kunnen hun ThinApp-pakketten waarvoor zij rechten hebben gebruiken met de VMware Identity Manager Desktop-applicatie op hun Windows-systemen.

Volgende stappen

Geef groepen en gebruikers rechten voor ThinApp-pakketten. Zie de VMware Identity Manager Administration Guide.