Voor Citrix PowerShell Remoting is een beveiligd HTTPS-kanaal vereist om externe oproepen te kunnen uitvoeren. Zonder een veilig HTTPS-kanaal kunt u geen externe invocaties tussen de Integration Broker en de Citrix-serverfarm inschakelen.

Over deze taak

Een certificaat is vereist om de IIS-server te gebruiken. U kunt een certificaat aanschaffen bij of genereren via een externe hoofd-CA.

Standaard is OpenSSL geïnstalleerd. OpenSSL is een open-source-implementatie van de SSL- en TLS-protocollen.

Voorwaarden

Markeer de certificaatsleutel als exporteerbaar. Raadpleeg de Microsoft-documentatie voor meer informatie over certificaatsleutels.

Procedure

 1. Voeg de HTTPS-binding toe aan de Integration Broker-website.
  1. Klik op Start > Uitvoeren.
  2. Open inetmgr en klik met de rechtermuisknop op de standaardwebsite.
  3. Klik op Bindingen bewerken.
  4. Voeg de HTTPS-binding toe met behulp van het zojuist gemaakte certificaat in het vervolgkeuzemenu.
 2. Download de Citrix Web Interface SDK 5.4 (zipbestand WISDK) van de Citrix-website.
 3. Nadat de installatie is voltooid, pakt u het bestand wisdk.zip uit.
 4. Kopieer de inhoud van de directory WI5_4_0_SDK/zipfiles/sdkdemo/wisdk naar de standaard bin-directory op c:\inetpub\wwwroot\IB\bin.
 5. Start IIS opnieuw op.
 6. Verifieer of de HTTP-binding de verwachte uitvoer produceert door http://hostname /IB/API/RestServiceImpl.svc/ibhealthcheck in te voeren in de adresbalk van een browser.

  De verwachte output wordt weergegeven.

  Alles OK

 7. Verifieer of de HTTPS-binding de verwachte uitvoer produceert door https://hostname /IB/API/RestServiceImpl.svc/ibhealthcheck in te voeren in de adresbalk van een browser.

  De verwachte output wordt weergegeven.

  Alles OK