Om VMware Identity Manager te configureren voor Netscaler, moet u een veilige ticketautoriteit (Secure Ticket Authority, STA)-server voor elke XenApp-farm in uw Citrix-implementatie specificeren. De STA-server wordt gebruikt om STA-tickets te genereren en te valideren tijdens het starten van de applicatie of desktop.

Wanneer een gebruiker een applicatie of desktop start, verkrijgt VMware Identity Manager een ticket van de STA-server. Het ticket wordt samen met andere informatie gepresenteerd aan Netscaler en Netscaler valideert het ticket met de STA-server voordat een beveiligde verbinding met de XenApp-farm tot stand wordt gebracht.

Voorwaarden

U hebt gepubliceerde Citrix-bronnen geïntegreerd met VMware Identity Manager en de configuratie voltooid op de pagina Catalogus > Desktopapplicaties beheren > Gepubliceerde Citrix-applicaties.

Procedure

 1. Klik in de VMware Identity Manager-beheerconsole op de pijl op het tabblad Catalogus en selecteer Instellingen.
 2. Selecteer Gepubliceerde Citrix-applicaties in het linkerdeelvenster.
 3. Selecteer het tabblad Netscaler-configuratie.

  Tabblad Netscaler-configuratie

 4. De velden Farm-UUID, Farmnaam, Farmversie en XML-servers worden gevuld met waarden uit uw Citrix-implementatie en u kunt deze velden niet wijzigen.
 5. Specificeer een of meerdere STA-servers.
  1. Voer in het veld STA-server de URL van de STA-server in met de volgende indeling.
   transporttype://server:poort

   Bijvoorbeeld: http://staserver.example.com:80

   In de URL zijn alleen alfanumerieke tekens, punten (.), en koppeltekens (-) toegestaan.

  2. Klik op Toevoegen aan lijst.
   De server wordt weergegeven in de lijst XenApp STA-servers.
  3. (Optioneel) Indien nodig kunt u extra STA-servers toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tweede STA-server toevoegen als failover.
  4. Wanneer u meerdere STA-servers hebt toegevoegd, selecteert u de volgorde in de velden XenApp STA-servers door te klikken op Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen.
 6. Klik op Bijwerken.
 7. Specificeer een STA-server voor elke farm wanneer er meerdere XenApp-farms in uw implementatie zijn.

Volgende stappen

Configureer het beleid voor specifieke netwerk-IP-bereiken dat specificeert dat het startverkeer via Netscaler naar de XenApp-server moet worden geleid.