U moet Citrix PowerShell Remoting inschakelen op de Citrix-servers die u wilt integreren met VMware Identity Manager. Citrix PowerShell Remoting brengt verbindingen tussen Integration Broker en de Citrix-serverfarm.

Voorwaarden

 • Als u Winrm niet hebt geïnstalleerd, moet u Winrm downloaden via de Microsoft-website en installeren.

Procedure

 1. Installeer een SSL-servercertificaat op de Citrix-servers die u integreert in VMware Identity Manager.
 2. Klik op Eigenschappen en controleer of Serververificatie is ingeschakeld voor het certificaat.
 3. Open de PowerShell-console in de beheerdersmodus.
 4. Schakel Citrix PowerShell Remoting in.
  1. Typ de Get-Service winrm-opdracht om te verifiëren of Winrm op de server is geïnstalleerd.
  2. Typ de opdracht Enable-PSRemoting.
   Met deze opdracht schakelt u PowerShell Remoting in op de server.
  3. Installeer de Citrix PowerShell SDK 5.0 of 6.0 (dit hangt af van de Citrix-serverversie).
  4. Schakel winrm HTTPS-listener in via de opdrachtprompt.
   1. Maak een certificaat op de server.
   2. Leg de duimafdruk van het certificaat vast.
   3. Verifieer of de duimafdruk van het certificaat is geconfigureerd.
     winrm quickconfig -transport:https
  5. Maak de listener.
           winrm create winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS @{Hostname="host-FQDN";CertificateThumbprint="vingerafdruk certificaat"}
  6. Verifieer of de listener is gemaakt.

   winrm e winrm/config/listener

   Deze server is klaar voor gebruik.

  7. Nadat de listener is gemaakt, gaat u naar de Integration Broker-server om te verifiëren of PowerShell Remoting goed is geïnstalleerd.
   winrm identify -r:https://XENAPP_HOSTNAME:5986 -u:USERNAME

   Uitvoer:

   ResponsIdentificeren

   Protocolversie=http://schemas.dmtf.org/wbem/wsman/1/wsman.xsd

   Productleverancier=Microsoft Corporation

   Productversie=OS: 6.0.6002 SP: 2.0 Stack: 2.0