Wanneer u VMware Identity Manager toegang tot uw ThinApp-pakketten hebt geconfigureerd, kan uw IT-omgeving dusdanig wijzigen dat uw ThinApp-pakketten op een nieuwe locatie staan. Werk in de beheerconsole het pad naar de nieuwe locatie bij wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.

Voorwaarden

Controleer of de nieuwe gedeelde locatie netwerkshare voldoet aan de vereisten voor een netwerkshare, zoals beschreven in VMware Identity Manager-vereisten voor ThinApp-pakketten en de opslagplaats netwerkshare.

Procedure

  1. Meld u aan bij de Beheerconsole.
  2. Selecteer het tabblad Catalogus.
  3. Klik op Desktopapplicaties beheren en selecteer ThinApp-applicaties.
  4. Wijzig de waarde in het tekstvak Pad naar de nieuwe gedeelde map waar de ThinApp-pakketten staan in UNC-padindeling.
  5. (Optioneel) Wanneer de vorige netwerkshare een CIFS-share was en de nieuwe een DFS-share is, selecteert u het selectievakje Toegang op basis van accounts inschakelen en voert u de naam en het wachtwoord van een gebruiker in die lees-toegang heeft voor die netwerkshare.
  6. Klik op Opslaan.