De applicatiescatalogus in de cloud wordt gevuld met webapplicaties. Deze applicaties bevatten wat informatie in de betreffende records van de applicatie. Wanneer u een webapplicatie toevoegt aan uw catalogus via de applicatiescatalogus in de cloud, moet u extra informatie geven om het applicatiesrecord te voltooien. Wellicht moet u samenwerken met de accountbeheerders van uw webapplicatie om andere vereiste instellingen te voltooien.

Veel van de applicaties in de applicatiescatalogus in de cloud gebruiken Security Assertion Markup Language (SAML 1 of SAML 2) om verificatie- en autorisatiedata uit te wisselen om te verifiëren of gebruikers toegang hebben tot een webapplicatie.

Wanneer u een webapplicatie toevoegt aan de catalogus, maakt u een invoer aan dat indirect naar de webapplicatie verwijst. De invoer wordt gedefinieerd door het applicatiesrecord en dit is een formulier met een URL naar de webapplicatie.

U kunt een toegangsbeleid toepassen om de toegang van gebruikers tot de applicatie te regelen. Als u het standaard toegangsbeleid niet wilt gebruiken, maakt u een nieuw beleid. Raadpleeg VMware Identity Manager Administration Guide voor informatie over het beheren van een toegangsbeleid.

Procedure

 1. In de beheerconsole klikt u op het tabblad Catalogus.
 2. Klik op applicatie toevoegen > Webapplicatie ...uit de applicatiecatalogus in de cloud.
 3. Klik op het pictogram van de webapplicatie die u wilt toevoegen.
  Het applicatiesrecord wordt toegevoegd aan uw catalogus en de pagina Details wordt weergegeven waarbij de naam en het verificatieprofiel al zijn gespecificeerd.
 4. (Optioneel) U kunt de informatie op de pagina Details aanpassen aan de behoeften van uw organisatie.
  Items op de pagina worden gevuld met informatie die specifiek is voor de webapplicatie.
  U kunt sommige items bewerken, dit is afhankelijk van de applicatie.
  Formulieritem Beschrijving
  Naam De naam van de applicatie.
  Beschrijving Een omschrijving van de applicatie die gebruikers kunnen lezen.
  VMware Browser vereisen Schakel dit selectievakje in om te vereisen dat deze applicatie alleen wordt geopend in de VMware Browser, indien toegang wordt verkregen tot de app via de Workspace ONE-app op iOS- en Android-apparaten.
  Pictogram

  Klik op Bladeren om een pictogram voor de applicatie te uploaden. Pictogrammen in de bestandsindelingen PNG, JPG en ICON tot maximaal 4 MB worden ondersteund.

  Pictogrammen die zijn geüpload, worden vergroot/verkleind naar 80px X 80px.

  Om vervorming te voorkomen, uploadt u pictogrammen waarvan de hoogte en breedte aan elkaar gelijk zijn en die zo dicht mogelijk bij de afmetingen 80px X 80px komen.

  Categorieën Selecteer een categorie in het vervolgkeuzemenu om de applicatie te laten weergeven tijdens het doorzoeken van categorieën in de catalogusbronnen. De categorie moet u eerder hebben aangemaakt.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Klik op Configuratie, bewerk de configuratie-informatie van het applicatiesrecord en klik op Opslaan.

  Sommige items op het formulier worden vooraf gevuld met informatie die specifiek is voor de webapplicatie. Sommige vooraf gevulde items kunnen worden bewerkt, andere niet. De vereiste informatie is afhankelijk van de applicatie.

  Voor sommige applicaties heeft het formulier een gedeelte voor applicatiesparameters. Wanneer het gedeelte aanwezig is voor een applicatie en een parameter in het gedeelte geen standaardwaarde heeft, voert u een waarde in om de applicatie te kunnen laten starten. Als er al een standaardwaarde staat, kunt u deze waarde bewerken.

 7. Selecteer de tabbladen Rechten, Licenties en Provisioning en pas de informatie op passende wijze aan.
  Tabblad Beschrijving
  Rechten Geef gebruikers en groepen recht op de applicatie. U kunt rechten configureren terwijl u de applicatie voor het eerst configureert of op elk moment in de toekomst.
  Toegangsbeleid

  Een toegangsbeleid toepassen om gebruikerstoegang voor de applicatie te beheren.

  Licenties Configureer het volgen van licenties. Voeg licentie-informatie voor de applicatie toe om het licentiegebruik in rapporten bij te houden.
  Provisioning

  Selecteer een inrichtingsadapter, indien van toepassing.

  Provisioning biedt automatisch gebruikersbeheer voor applicaties vanuit één locatie. Provisioning-adapters zorgen ervoor dat de webapplicatie, indien nodig, specifieke informatie van de VMware Identity Manager-service kan halen. Om bijvoorbeeld de automatische provisioning van gebruikers op Google Apps mogelijk te maken, moet gebruikersaccountinformatie, zoals gebruikersnaam, voornaam en achternaam, in de database van Google Apps staan. Een applicatie kan andere informatie vereisen, zoals lidmaatschap van de groep en informatie over machtigingsrollen.

  Raadpleeg provisioningsadapters gebruiken voor meer informatie.

Volgende stappen

Zie Gebruikers en groepen rechten geven voor webapplicaties voor informatie over het toevoegen van gebruikers- en groepsrechten voor webapplicaties.