Wanneer u ondersteuning voor gepubliceerde Citrix-bronnen inschakelt, brengt u communicatie tot stand en plant u de synchronisatiefrequentie tussen VMware Identity Manager en de Citrix-serverfarm.

Voorwaarden

 • Configureer VMware Identity Manager. Raadpleeg VMware Identity ManagerInstallatie en configuratie voor meer informatie.
 • Controleer de Citrix-documentatie voor uw versie van Citrix XenApp of XenDesktop op de Citrix-website.
 • Leveringsgroepen synchroniseren

  De instelling Leveringstype van een leveringsgroep in Citrix bepaalt hoe VMware Identity Manager de leveringsgroep synchroniseert.

  VMware Identity Manager synchroniseert een leveringsgroep alleen als Leveringstype is ingesteld op DesktopsAndApps of DesktopsOnly. Als het Leveringstype van de leveringsgroep is ingesteld op AppsOnly, worden de applicaties gesynchroniseerd, maar wordt de leveringsgroep zelf niet gesynchroniseerd en wordt deze niet weergegeven in de VMware Identity Manager-catalogus.

  Configureer uw leveringsgroepen dienovereenkomstig.

 • Als u de lading in een grootschalige bedrijfsimplementatie distribueert, moet u een of meer Integration Broker-instanties aanwijzen voor synchronisatiedoeleinden en een of meer Integration Broker-instanties voor SSO-doeleinden.

  Als u meerdere Integration Broker-instanties voor synchronisatie- of SSO-doeleinden gebruikt, moet u een load-balancer voor de Integration Broker-instanties plaatsen. Als u bijvoorbeeld meerdere Integration Broker-instanties voor synchronisatiedoeleinden gebruikt, moet u een load-balancer voor die Integration Broker-instanties plaatsen en de hostnaam of het IP-adres van de load-balancer noteren voor gebruik tijdens deze taak.

 • Verifieer of distinguishedName is gemarkeerd als vereist kenmerk in de VMware Identity Manager-directory. XenApp-bronnen kunnen niet worden gesynchroniseerd zonder dit kenmerk. Vereiste kenmerken moeten worden ingesteld voordat u een directory maakt. Als u al een directory hebt gemaakt en distinguishedName geen vereist kenmerk is, moet u de directory verwijderen, distinguishedName een vereist kenmerk maken op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Setup > Gebruikerskenmerken en vervolgens een nieuwe directory maken.

Procedure

 1. Meld u aan op de beheerconsole van VMware Identity Manager.
 2. Selecteer het tabblad Catalogus.
 3. Klik op Desktopapplicaties beheren en selecteer Gepubliceerde Citrix-applicaties in het vervolgkeuzemenu.
 4. Schakel op de pagina Gepubliceerde apps - Citrix het selectievakje Op Citrix gebaseerde applicaties inschakelen in.
 5. Voer de hostnaam en het poortnummer van de Integration Broker voor synchroniseren of de load-balancer in.
  Als u een load-balancer hebt geconfigureerd vóór meerdere Integration Broker-instanties die voor synchronisatiedoeleinden worden gebruikt, voert u de hostnaam of het IP-adres en de poortnaam van de load-balancer in.

  Selecteer SSL gebruiken als u via SSL verbinding maakt met de Integration Broker.

 6. Voer de SSO-informatie van de Integration Broker in.
  • Als u dezelfde Integration Broker-instantie voor zowel synchroniseren als single sign-on gebruikt, klikt u op de knop Dezelfde gebruiken als integratiebroker synchronisatie.
  • Als u speciale synchronisatie- en SSO Integration Broker-instanties hebt geconfigureerd, voert u de volgende informatie in.
   1. Voer de hostnaam en het poortnummer van de Integration Broker voor single sign-on of de load-balancer in.

    Als u een load-balancer hebt geconfigureerd vóór meerdere Integration Broker-instanties die voor single sign-on worden gebruikt, voert u de hostnaam of het IP-adres en de poortnaam van de load-balancer in.

   2. Selecteer SSL gebruiken als u via SSL verbinding maakt met de Integration Broker.
 7. Voer de Citrix-serverfarmdetails in.
  Als u meerdere farms toevoegt, klikt op +Serverfarm toevoegen.
  Optie Beschrijving
  Versie Selecteer de Citrix-serverfarmversie: 5.0, 6.0, 6.5 of 7.x.
  Servernaam De servernaam die in uw omgeving is toegewezen.
  Servers (fail-overvolgorde) Organiseer de Citrix XML-brokers (servers) in fail-overvolgorde. VMware Identity Manager respecteert deze volgorde tijdens single sign-on en bij fail-overomstandigheden.
  Opmerking: Voor de XML-brokers moet PowerShell Remoting zijn ingeschakeld.
  Transporttype Het transporttype dat wordt gebruikt in uw Citrix-serverconfiguratie: HTTP, HTTPS of SSL RELAY.
  Opmerking: Het transporttype en de poort moeten overeenkomen met uw Citrix-serverconfiguratie.
  Poortnummers De poortinstelling die wordt gebruikt in uw Citrix-serverconfiguratie
  Opmerking: Het transporttype en de poort moeten overeenkomen met uw Citrix-serverconfiguratie.
 8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Implementatietype op welke manier gepubliceerde Citrix-bronnen beschikbaar worden gesteld voor gebruikers in de gebruikersportal.
  • Door gebruiker geactiveerd - VMware Identity Manager voegt Citrix-bronnen toe aan de pagina Catalogus in de gebruikersportal. Om een bron te gebruiken, moeten gebruikers de bron van de Cataloguspagina verplaatsen naar de Startpagina.
  • Automatisch - VMware Identity Manager voegt de bron rechtstreeks toe aan de startpagina in de gebruikersportal zodat gebruikers deze direct kunnen gebruiken.

  Het implementatietype dat u hier selecteert, is een algemene instelling die van applicatie is op alle gebruikersrechten voor alle bronnen in uw Citrix-integratie. U kunt het implementatietype voor afzonderlijke gebruikers of groepen aanpassen per bron, via de applicatie of de pagina Rechten van de desktop.

  Het globale implementatietype instellen op Door gebruiker geactiveerd wordt aanbevolen. U kunt vervolgens de instelling aanpassen voor specifieke gebruikers of groepen per bron.

  Zie Het implementatietype voor Citrix-rechten instellen voor meer informatie over het instellen van het implementatietype.

 9. Selecteer Categorieën van serverfarms synchroniseren als u categorieën van Citrix-farms wilt synchroniseren met VMware Identity Manager.
 10. Selecteer Dubbele applicaties niet synchroniseren om te voorkomen dat dubbele applicaties van meerdere servers worden gesynchroniseerd. Wanneer VMware Identity Manager wordt geïmplementeerd in meerdere datacenters, worden dezelfde bronnen ingesteld in de meerdere datacenters. Wanneer u deze optie inschakelt, kunnen de desktops of applicaties in uw VMware Identity Manager-catalogus niet worden gedupliceerd.
 11. Selecteer in het veld Frequentie selecteren hoe vaak u bronnen en rechten automatisch wilt laten synchroniseren via de Citrix-farms. Als u geen automatisch synchronisatieschema wilt instellen, selecteert u Handmatig.
 12. Klik op Nu synchroniseren om gepubliceerde Citrix-bronnen te synchroniseren met VMware Identity Manager.

  In sommige gevallen als u de Integration Broker met SSL synchroniseert, kan de synchronisatie langzaam verlopen door factoren in uw omgeving, zoals de netwerksnelheid en het verkeer. De synchronisatie kan ook langzaam verlopen als uw Citrix-implementatie erg groot is, bijvoorbeeld meer dan 300 applicaties.

  Opmerking: De functie voor anonieme gebruikersgroepen in het Citrix-product wordt niet ondersteund met VMware Identity Manager.
 13. Klik op Opslaan.
  Er wordt een dialoogvenster weergegeven met het aantal applicaties, leveringsgroepen (desktops) en rechten die worden gesynchroniseerd. U kunt op de koppelingen klikken om details weer te geven. Klik op Opslaan en doorgaan in het dialoogvenster.

resultaten

Gepubliceerde Citrix-bronnen en bijbehorende rechten worden gesynchroniseerd met VMware Identity Manager. Eindgebruikers kunnen nu door Citrix gepubliceerde bronnen toevoegen aan hun Workspace ONE-portal en ze starten.