U kunt de leveringsinstellingen (ICA-eigenschappen) voor afzonderlijke gepubliceerde Citrix-applicaties en desktops bewerken in uw VMware Identity Manager-implementatie.

De tekstvakken voor ICA-eigenschappen voor afzonderlijke applicaties zijn standaard leeg.

Wanneer u de ICA-eigenschappen van een afzonderlijke gepubliceerde Citrix-bron bewerkt, hebben die instellingen prioriteit boven de algemene instellingen. Zie Algemene bronleveringsinstellingen bewerken voor alle gepubliceerde Citrix-bronnen voor informatie over algemene instellingen.

Belangrijk: ICA-eigenschappen die zijn ingesteld voor afzonderlijke applicaties of desktops, worden niet toegepast op ICA-verkeer dat via Netscaler wordt geleid. Alleen de algemene instellingen op de pagina ICA-eigenschappen Netscaler die toegankelijk is via het tabblad Catalogus > Instellingen > Gepubliceerde Citrix-applicaties en via het tabblad Catalogus > Instellingen > Gepubliceerde Citrix-leveringsgroepen gelden voor ICA-verkeer dat via Netscaler wordt geleid. Zie ICA-eigenschappen bewerken voor Netscaler voor meer informatie.

Procedure

 1. Meld u aan op de beheerconsole.
 2. Klik op het tabblad Catalogus.
 3. Klik op Elk applicatiestype > Gepubliceerde Citrix-applicaties om instellingen voor applicaties te bewerken, of klik op Elk applicatiestype > Gepubliceerde Citrix-leveringsgroepen om instellingen voor desktops te bewerken.
 4. Klik op de naam van de gepubliceerde Citrix-bron die u wilt bewerken.
 5. Klik op Configuratie.
 6. Bekijk de informatie over de bron zoals deze wordt doorgestuurd via uw Citrix-implementatie.
  Op de pagina staat verschillende informatie over de bron, zoals de naam van de bron, de bron-id en de naam van de server. Deze pagina geeft ook informatie over het inschakelen van de bronnen. Als het selectievakje Ingeschakeld niet is geselecteerd, is de bron in uw Citrix-implementatie uitgeschakeld.
 7. Als het selectievakje Ingeschakeld niet is geselecteerd, en u de bron wilt verbergen voor gebruikers, selecteert u het selectievakje Verbergen indien uitgeschakeld.
 8. Voeg eigenschappen toe aan de tekstvakken van de ICA-eigenschappen, of bewerk bestaande eigenschappen volgens de richtlijnen van Citrix.
  Opmerking: Zowel het tekstvak ICA-clienteigenschappen als het tekstvak ICA-starteigenschappen moet een waarde bevatten, of leeg zijn.
 9. Klik op Opslaan.