Configureer SAML-verificatie om vertrouwen tussen de serviceprovider (Horizon Air-tenant) en de identiteitsprovider (VMware Identity Manager) tot stand te brengen.

Maak een federatie-artefact aan voor de Horizon Air-tenant in de VMware Identity Manager-beheerconsole en configureer SAML-verificatie in de Horizon Air-tenant om SAML-verificatie te configureren.