Als u View wilt gebruiken met VMware Identity Manager, moet u eerst View installeren en configureren.

VMware Identity Manager ondersteunt View 5.3 en latere versies. Zie ook de VMware-productinteroperabiliteitsmatrix voor de recentste ondersteuningsinformatie.
Opmerking: HTML Access wordt ondersteund voor Horizon 6.1.1 en hoger.

Wanneer u View configureert, zorgt u ervoor dat u aan de volgende vereisten voldoet.

  • Implementeer View-verbindingsservers in standaardpoort 443 of in een aangepaste poort.
  • Controleer of u een DNS-vermelding en een IP-adres hebt die kunnen worden achterhaald bij de omgekeerde zoekactie naar elke View-verbindingsserver in uw View-instelling. Voor VMware Identity Manager is omgekeerd zoeken vereist voor View-verbindingsservers, de View-beveiligingsserver, en de load-balancer. Als omgekeerd zoeken niet op de juiste manier is geconfigureerd, mislukt de VMware Identity Manager-integratie met View.
  • Implementeer en configureer View-groepen en -desktops met rechten die zijn ingesteld voor Active Directory-gebruikers en -groepen. Zorg ervoor dat gebruikers over de juiste rechten beschikken.
  • Terwijl u desktop-groepen configureert, zorgt u ervoor dat u in Instellingen op afstand de optie Automatisch afmelden nadat de verbinding is verbroken op 1 of 2 minuten instelt in plaats van onmiddellijk.
  • Zorg ervoor dat u View-groepen in de hoofdmap van View maakt. Als u View-groepen in een andere map dan de hoofdmap plaatst, kan VMware Identity Manager geen query uitvoeren op deze View-groepen en rechten.
  • U wordt aanbevolen om de vervaldatum van de SAML-metagegevens op de View-verbindingsservers te verlengen tot 90 dagen. Zie De vervaldatum van metagegevens van de serviceprovider op de View-verbindingsserver wijzigen voor meer informatie.