U kunt webapplicaties toevoegen die niet zijn vermeld in de catalogus van de cloudapplicatie. U maakt een applicatierecord wanneer u de webapplicatie toevoegt.

Wanneer u de applicatierecord voor een webapplicatie hebt ingevuld, wordt een vermelding in uw catalogus gemaakt die indirect naar de webapplicatie verwijst. De webapplicatie en de VMware Identity Manager-service kunnen SAML gebruiken om met elkaar te communiceren.

U kunt een toegangsbeleid toepassen om de toegang van gebruikers tot de applicatie te regelen. Als u het standaard toegangsbeleid niet wilt gebruiken, maakt u een nieuw beleid. Raadpleeg VMware Identity Manager Administration Guide voor informatie over het beheren van een toegangsbeleid.

Procedure

 1. In de beheerconsole klikt u op het tabblad Catalogus.
 2. Klik op Applicatie toevoegen > Webapplicatie ...een nieuwe applicatie maken.
  De applicatierecord wordt aan uw catalogus toegevoegd en het systeem geeft de Detailpagina van de record weer.
 3. Vul de informatie in op de Detailpagina en klik op Volgende.
  Formulieritem Beschrijving
  Naam Geef de naam op van de applicatie.
  Beschrijving (Optioneel) Geef een beschrijving van de applicatie.
  Pictogram (Optioneel) Klik op Bladeren om een pictogram te uploaden voor de applicatie. Pictogrammen in

  de bestandsformaten PNG, JPG en ICON, tot maximaal 4 MB, worden ondersteund. Pictogrammen die zijn geüpload, worden vergroot/verkleind naar 80px X 80px.

  Om vervorming te voorkomen, uploadt u pictogrammen waarvan de hoogte en breedte aan elkaar gelijk zijn en die zo dicht mogelijk bij de afmetingen 80px X 80px komen.

  Verificatieprofiel Specificeer het juiste federatieprotocol, indien aanwezig.
 4. Bewerk op de Configuratiepagina, indien nodig, de configuratiegegevens van de applicatierecord en klik op Opslaan.

  Sommige items op het formulier zijn vooraf ingevuld.

  Wanneer het SAML 2.0 POST-profiel op de Detailpagina is geselecteerd, omvat de Configuratiepagina de sectie Configureren via. Gebruik de opties in het deel Configureren via om aan te geven hoe de metagegevens van de applicatie worden opgehaald. U kunt ophalen door automatisch ontdekte URL, XML-metagegevens of handmatige configuratie selecteren.

  Optie Actie
  Automatisch ontdekte (metagegevens) URL Als de XML-metagegevens toegankelijk zijn op internet, verstrekt u de URL.
  XML-metagegevens Als de XML-metagegevens niet toegankelijk zijn op internet, maar wel voor u beschikbaar zijn, plakt u de XML in het tekstveld.
  Handmatige configuratie Als de XML-metagegevens niet voor u beschikbaar zijn, vult u de handmatige configuratie-items van XML in.
 5. Selecteer de tabbladen Rechten, Licenties en Provisioning en pas de informatie op passende wijze aan.
  Tabblad Beschrijving
  Rechten Geef gebruikers en groepen recht op de applicatie. U kunt rechten configureren terwijl u de applicatie voor het eerst configureert of op elk moment in de toekomst.
  Toegangsbeleid

  Pas een webapplicatiespecifiek toegangsbeleid toe om de toegang van gebruikers tot de applicatie te regelen.

  Licenties Configureer het volgen van licenties. Voeg licentie-informatie toe voor de applicatie om het gebruik van licenties in rapporten te volgen.
  Provisioning

  Selecteer een inrichtingsadapter, indien van toepassing.

  Provisioning biedt automatisch gebruikersbeheer voor applicaties vanuit één locatie. Provisioning-adapters zorgen ervoor dat de webapplicatie, indien nodig, specifieke informatie van de VMware Identity Manager-service kan halen. Om bijvoorbeeld de automatische provisioning van gebruikers op Google Apps mogelijk te maken, moet gebruikersaccountinformatie, zoals gebruikersnaam, voornaam en achternaam, in de database van Google Apps staan. Een applicatie kan andere informatie vereisen, zoals lidmaatschap van de groep en informatie over machtigingsrollen.

  Raadpleeg provisioningsadapters gebruiken voor meer informatie.

Volgende stappen

Raadpleeg Gebruikers en groepen rechten geven voor webapplicaties voor informatie over het toevoegen van rechten aan gebruikers en groepen voor webapplicaties.