Voordat u de offline-upgrade start, moet u de lokale webserver instellen door een directorystructuur te maken met daarin een subdirectory voor de VMware Identity Manager virtual appliance.

Voorwaarden

 • Verkrijg het bestand identity-manager-2.8.x.x-buildNumber-updaterepo.zip. Ga naar my.vmware.com en navigeer naar de productdownloadpagina van VMware Identity Manager om het bestand te downloaden.

 • Als u een IIS-webserver gebruikt, moet u de webserver configureren om speciale tekens in bestandsnamen toe te staan. U configureert dit door in het gedeelte Filtering aanvragen de optie Dubbele escapetekens toestaan te selecteren.

Procedure

 1. Maak een map in de webserver op http://YourWebServer/VM/ en kopieer het gedownloade zipbestand naar deze locatie.
 2. Controleer of uw webserver mimetypen voor .sig (tekst/standaard) en .sha256 (tekst/standaard) bevat.

  Zonder deze mimetypen kan de webserver niet controleren of er updates zijn.

 3. Pak het bestand uit.

  De inhoud van het uitgepakte ZIP-bestand wordt verkregen via http://YourWebServer/VM/.

  De uitgepakte inhoud van het bestand bevat de volgende subdirectory's: /manifest en /package-pool.

 4. Voer de volgende updatelocal.hzn-opdracht uit om de controleren of de URL geldige update-inhoud bevat.
  /usr/local/horizon/update/updatelocal.hzn checkurl http://YourWebServer/VM