De RabbitMQ-service stopt nadat u de upgrade hebt uitgevoerd.

Probleem

RabbitMQ reageert niet op de juiste manier in de bijgewerkte clusteromgeving.

Oplossing

De RabbitMQ-knooppunten moeten worden gestopt in omgekeerde volgorde van hoe ze zijn gestart. Hierdoor blijft de volgorde van het hoofdknooppunt behouden. Bekijk de /db/rabbitmq/data/*/nodes_running_at_shutdown-bestanden op elke server om de startvolgorde te bepalen. Sluit eerst het knooppunt af waarin alle knooppunten worden vermeld. Als er bijvoorbeeld drie knooppunten waren gestart, knooppunt1, vervolgens knooppunt2, en vervolgens knooppunt3, wordt in het bestand nodes_running_at_shutdown op knooppunt 3 'knooppunt1,knooppunt2,knooppunt3' weergegeven. Bij knooppunt 2 staat knooppunt1,knooppunt2. Bij knooppunt 1 staat knooppunt1. Eerst sluit u 3 af, vervolgens 2, en vervolgens 1.

Procedure

 1. Stop RabbitMQ-knooppunten op elke VMware Identity Manager-toepassing in de cluster.
  Typ rabbitmqctl stop.

  Doe dit voor elk RabbitMQ-knooppunt in het cluster voordat u verdergaat.

 2. Start het RabbitMQ-knooppunt op het knooppunt dat voor het laatst is gestopt.
  Typ rabbitmq-server -detached.
 3. Controleer of het knooppunt is gestart.
  Typ rabbitmqctl status.
 4. Volg stappen 2 en 3 om de andere RabbitMQ-knooppunten in het cluster in de juiste volgorde te starten.
 5. Controleer of RabbitMQ van de cluster is losgekoppeld.
  Typ rabbitmqctl cluster_status.
 6. Start de VMware Identity Manager-service opnieuw.
  Typ service horizon-workspace restart.