Als u meerdere VMware Identity Manager virtual appliances in een cluster hebt geïmplementeerd, moet u de RabbitMQ-cluster op alle knooppunten stoppen voordat u de VMware Identity Manager-toepassing upgradet.

De RabbitMQ-knooppunten moeten worden gestopt in omgekeerde volgorde van hoe ze zijn gestart. Hierdoor blijft de volgorde van het hoofdknooppunt behouden. Bekijk de /db/rabbitmq/data/*/nodes_running_at_shutdown-bestanden op elke server om de startvolgorde te bepalen. Schakel eerst het RabbitMQ-knooppunt waarop alle knooppunten worden genoemd uit. Als u bijvoorbeeld drie knooppunten hebt die als knooppunt1 en vervolgens knooppunt2 en knooppunt3 zijn gestart, staat knooppunt1,knooppunt2,knooppunt3 in het bestand nodes_running_at_shutdown op knooppunt 3. Bij knooppunt 2 staat knooppunt1,knooppunt2. Bij knooppunt 1 staat knooppunt1. Schakel eerst knooppunt 3 en daarna knooppunt 2 en knooppunt 1 uit.

Procedure

  1. Stop RabbitMQ-knooppunten op elke VMware Identity Manager-toepassing in de cluster. Typ rabbitmqctl stop.
    Doe dit voor elk RabbitMQ-knooppunt in de cluster voordat u doorgaat.
  2. Controleer of RabbitMQ van de cluster is losgekoppeld. Typ rabbitmqctl cluster_status.
  3. Voer een upgrade uit voor het eerste knooppunt. Zie de upgradeprocedures in VMware Identity Manager online upgraden of in VMware Identity Manager offline upgraden.
    De VMware Identity Manager-toepassing wordt gestart.
  4. Volg stappen 2 t/m 4 voor elk knooppunt.
    Voer, terwijl elk knooppunt wordt geüpgraded, de rabbitmgctl cluster_status-opdracht op het geüpgrade knooppunt uit om te controleren of alle knooppunten die tot dan toe zijn geüpgraded, in het gedeelte running_nodes van de uitvoer staan. Nadat knooppunt 1 is geüpgraded, staat in het gedeelte running_nodes alleen knooppunt1. Voer de opdracht rabbitmqctl cluster_status uit op beide knooppunten zodra u knooppunt 2 hebt geüpgraded. In het gedeelte running_nodes moet nu zowel knooppunt1 als knooppunt2 staan. Dit geeft aan dat de RabbitMQ-knooppunten op de goede manier in dezelfde cluster zijn geplaatst.

resultaten

Als alle knooppunten zijn geüpgraded, vormt RabbitMQ een cluster met de knooppunten in de juiste volgorde.