Als u de HTTPS-proxyinstellingen voor het VMware Identity Manager Connector-onderdeel niet hebt geconfigureerd tijdens de installatie, kunt u ze later configureren door het bestand C:\INSTALL_DIR\opt\vmware\horizon\workspace\conf\wrapper.conf te bewerken.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Windows-server.
 2. Open het volgende bestand in een teksteditor:

  C:\INSTALL_DIR\opt\vmware\horizon\workspace\conf\wrapper.conf

 3. Voeg de volgende vermeldingen toe na de laatste wrapper.java.additional-vermelding:
  wrapper.java.additional.32="-Dhttps.proxyHost=proxyServer"
  wrapper.java.additional.33="-Dhttps.proxyPort=proxyServerPoort"

  waarbij proxyServer de HTTPS-proxyserver is, proxyServerPoort de HTTPS-proxyserverpoort en het nummer volgt op het nummer van de wrapper.java.additional-vermelding. Als het bestand bijvoorbeeld al 31 wrapper.java.additional-vermeldingen heeft, gebruikt u 32 en 33 voor de nieuwe vermeldingen, zoals weergegeven in het voorbeeld.

 4. Als u de IDM Connector-service uitvoert als domeingebruiker, voegt u ook de volgende regels toe:
  wrapper.ntservice.account=DOMEIN/gebruikersnaam
  wrapper.ntservice.password=******

  Bijvoorbeeld:

  wrapper.ntservice.account=example/userA
  wrapper.ntservice.password=******
 5. Voer de volgende opdrachten als beheerder uit op de opdrachtregel:
  1. C:\INSTALL_DIR\usr\local\horizon\scripts\horizonService.bat reinstall

   De opdracht retourneert de volgende uitvoer:

   Derived instance name: workspace
   Reinstalling instance at
   C:\VMware\IDMConnector\opt\vmware\horizon\workspace
   wrapper | Service is running. Stopping it...
   wrapper | Waiting to stop...
   wrapper | VMware IDM Connector stopped.
   wrapper | VMware IDM Connector removed.
   wrapper | VMware IDM Connector installed.
   

  2. C:\VMware\IDMConnector\usr\local\horizon\scripts\horizonService.bat start

   De opdracht retourneert de volgende uitvoer:

   Derived instance name: workspace
   Starting instance at C:\VMware\IDMConnector\opt\vmware\horizon\workspace
   wrapper | Starting the VMware IDM Connector service...
   wrapper | VMware IDM Connector started.