U moet bepaalde instellingen op de load balancer configureren, zoals X-Forwarded-For-koppen inschakelen, de time-out van de load balancer juist instellen en sticky-sessies inschakelen.

Configureer deze instellingen.

 • X-Forwarded-For-koppen

  U moet X-Forwarded-For-koppen inschakelen op uw load-balancer. Hiermee wordt de verificatiemethode bepaald. Zie de documentatie bij de load-balancer voor meer informatie.

 • Time-out van load-balancer

  Voor een juiste werking van de VMware Identity Manager Connector moet u de standaardtime-out voor load-balancer-verzoeken verhogen. De waarde is ingesteld in minuten. Als de time-out te kort is ingesteld, wordt wellicht de volgende fout weergegeven.

  502-fout: De service is momenteel niet beschikbaar
 • Sticky-sessies inschakelen

  U moet de instelling voor sticky-sessies inschakelen op de load-balancer als uw implementatie meerdere connectorinstanties heeft. De load-balancer bindt vervolgens de sessie van een gebruiker aan een specifieke connectorinstantie.