Nadat u VMware Identity Manager Connector hebt geïnstalleerd en geactiveerd, stelt u in de beheerconsole voor VMware Identity Manager een directory in om verbinding te maken met uw bedrijfsdirectory om gebruikers en groepen te synchroniseren met de service.

Over deze taak

VMware Identity Manager biedt ondersteuning voor de integratie van de volgende directorytypen.

 • Active Directory via LDAP

 • Active Directory (geïntegreerde Windows-verificatie)

 • LDAP-directory

Zie de handleiding Integratie van directory's met VMware Identity Manager voor meer informatie voordat u de directory opzet. De taken op een hoog niveau worden hier vermeld.

Voorwaarden

De vereisten zijn afhankelijk van het type directory dat u integreert. Zie de handleiding Integratie van directory's met VMware Identity Manager voor meer informatie.

Procedure

 1. Meld u aan op de beheerconsole van VMware Identity Manager.
  Tip:

  U kunt ook naar de beheerconsole gaan door te klikken op de koppeling Meld u aan op de beheerconsole. op de pagina Het instellen is voltooid, die wordt weergegeven nadat u de connector hebt geactiveerd.

 2. Selecteer de gebruikerskenmerken om de directory te synchroniseren.
  1. Klik op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer en klik vervolgens op Installatie.
  2. Selecteer op het tabblad Gebruikerskenmerken welke kenmerken vereist zijn en welke extra kenmerken mogelijk zijn.

   Als een kenmerk als vereist wordt gemarkeerd, worden alleen gebruikers met dat kenmerk naar de service gesynchroniseerd.

   Belangrijk:

   Wees attent op de volgende beperkingen.

   • Nadat de directory is gemaakt, kunt u geen kenmerk meer wijzigen van optioneel in vereist. U moet nu die selectie doen.

   • De instellingen op de pagina Gebruikerskenmerken gelden voor alle directory's in de service. Wanneer u een kenmerk markeert als vereist, moet u het gevolg ervan op de andere directory's overwegen.

   • Als u van plan bent in Citrix gepubliceerde bronnen te synchroniseren met VMware Identity Manager, moet u de naam distinguishedName tot een vereist kenmerk maken.

 3. Klik op Directory toevoegen en selecteer het directorytype dat u wilt toevoegen.
 4. Volg de wizard om de configuratiegegevens van de directory in te voeren, selecteer de groepen en gebruikers die u wilt synchroniseren en synchroniseer gebruikers met de VMware Identity Manager-service.

  Zie 'Verbinding van Active Directory met de service configureren' in de handleiding Integratie van directory's met VMware Identity Manager voor meer informatie.

Volgende stappen

Klik op het tabblad Gebruikers en groepen en controleer of gebruikers zijn gesynchroniseerd.