Als u over een bestaande AirWatch-implementatie beschikt, kunt u VMware Identity Manager hiermee integreren. U implementeert de virtual VMware Identity Manager-appliance in de DMZ. AirWatch verzorgt in dit model de gebruikersverificatie en de synchronisatie van gebruikers en groepen vanuit uw bedrijfsdirectory.

Houd er rekening mee dat VMware Identity Manager met bronnen zoals Horizon 7 of gepubliceerde Citrix-bronnen niet in dit model wordt ondersteund. Alleen integratie met webapplicaties en ingebouwde mobiele applicaties wordt ondersteund.

Figuur 1. Implementatie met de AirWatch Cloud Connector


AirWatch gebruiken


Vereisten

U moet over de volgende onderdelen beschikken:

 • Implementatie van een AirWatch-server

 • Een AirWatch Cloud Connector-instantie die ter plekke geïmplementeerd en geïntegreerd is met uw bedrijfsdirectory

Vereisten voor de poorten

De volgende poorten zijn vereist voor de VMware Identity Manager-server:

 • Inkomend 443 (HTTPS)

 • Inkomend 88 (TCP/UDP) - alleen iOS

 • Inkomend 5262 (TCP/UDP) - alleen Android

Voor implementatievereisten voor AirWatch kunt u de documentatie van AirWatch raadplegen.

Ondersteunde verificatiemethoden

Dit implementatiemodel ondersteunt de volgende verificatiemethoden. Deze methoden zijn beschikbaar via de VMware Identity Manager ingebouwde identiteitsprovider.

 • Wachtwoord (AirWatch Connector)

 • Mobiele SSO (voor iOS)

 • Mobiele SSO (voor Android)

 • Compliance van apparaat (met AirWatch)

 • Certificaat (cloudimplementatie)

 • VMware Verify

Ondersteunde directory-integraties

U kunt uw bedrijfsdirectory integreren met AirWatch. Zie de AirWatch-documentatie voor de typen ondersteunde directory's.

Ondersteunde bronnen

U kunt de volgende typen bronnen integreren met VMware Identity Manager in dit implementatiemodel:

 • Webapplicaties

 • Ingebouwde mobiele applicaties

U kunt de volgende bronnen niet integreren met VMware Identity Manager in dit implementatiemodel:

 • Horizon 7, Horizon 6, of View-desktop en -applicatiegroepen

 • Gepubliceerde Citrix-bronnen

 • Verpakte ThinApp-applicaties

 • Horizon Air - In de cloud gehoste apps en desktop

Aanvullende informatie