Als u de tweeledige verificatie wilt inschakelen met de VMware Verify-service, moet u een beveiligingstoken toevoegen aan de pagina VMware Verify en VMware Verify inschakelen in de ingebouwde identiteitsprovider.

Voorwaarden

Maak een supportticket bij VMware of AirWatch Support om het beveiligingstoken te ontvangen waarmee u VMware Verify kunt inschakelen. De medewerkers van het supportteam behandelen uw verzoek en werken het supportticket bij met instructies en een beveiligingstoken. U voegt dit beveiligingstoken toe aan de pagina VMware Verify.

(Optioneel) Pas het logo en pictogram aan dat wordt weergegeven in de VMware Verify-applicatie op de apparaten. Zie Merkvermelding voor de applicatie VMware Verify aanpassen.

Procedure

  1. Ga op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer naar Beheren > Verificatiemethoden.
  2. Klik op het pictogram in de configuratiekolom voor VMware Verify.
  3. Plak het beveiligingstoken dat u hebt ontvangen van het AirWatch-supportteam, in het tekstvak Beveiligingstoken.
  4. Schakel het selectievakje VMware Verify inschakelen in.
  5. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Schakel VMware Verify in als verificatiemethode in een ingebouwde identiteitsprovider. Ingebouwde identiteitsproviders configureren.

Maak een toegangsbeleidsregel in het standaardtoegangsbeleid om de VMware Verify-verificatiemethode toe te voegen als tweede verificatiemethode in de regel. Zie Verificatiemethoden beheren die op gebruikers worden toegepast.

Pas aangepaste bands toe op de aanmeldpagina van VMware Verify. Zie Merkvermelding voor de applicatie VMware Verify aanpassen.