Bij het gebruiksvoorwaardenbeleid op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Gebruiksvoorwaarden wordt aangegeven hoeveel gebruikers het beleid hebben geaccepteerd en geweigerd.

Procedure

  1. Selecteer Instellen > Gebruiksvoorwaarden op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer van de beheerconsole.
  2. Klik in de kolom Geaccepteerd/Geweigerd op het aantal acceptaties links of het aantal weigeringen rechts.

    Vervolgens wordt een statuspagina geopend met de betreffende actie (geaccepteerd of geweigerd), samen met de gebruikersnaam, de apparaat-ID, de versie van het weergegeven beleid, het gebruikte platform en de datum.

  3. Klik op Annuleren om de weergave te sluiten.