Wachtwoord (lokale directory) is de standaard verificatiemethode waarmee beheerders zich aanmelden via de Systeemdirectory. Het standaard toegangsbeleid wordt geconfigureerd met Wachtwoord (lokale directory) als reservemethode zodat beheerders zich kunnen aanmelden op de beheerconsole van VMware Identity Manager en de portal Workspace ONE

Wanneer u toegangsbeleidsregels maakt voor specifieke web- en bureaubladapplicaties waarvoor systeembeheerders rechten hebben, moeten deze beleidsregels worden geconfigureerd zodat deze Wachtwoord (lokale directory) als reserve-verificatiemethode bevatten. Anders kunnen beheerders zich niet aanmelden op de applicatie.