API-toegang tot REST-beheer en toegang van geregistreerde gebruikers moeten zijn ingeschakeld in de AirWatch-beheerconsole om VMware Identity Manager te integreren met AirWatch. Wanneer u API-toegang inschakelt, wordt een API-sleutel gegenereerd.

Procedure

 1. Selecteer in de AirWatch-beheerconsole de organisatiegroep via Algemeen >Klantniveau en navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Geavanceerd > API > Rest API.
 2. Klik op het tabblad Algemeen op Toevoegen om de API-sleutel te genereren die moet worden gebruikt in de VMware Identity Manager-service. Het accounttype moet Beheerder zijn.

  Geef een unieke servicenaam op. Voeg een omschrijving toe, zoals AirWatchAPI voor IDM.

 3. Klik opnieuw op Toevoegen om de API-sleutel voor de geregistreerde gebruiker te genereren.
 4. Selecteer Aanmelding gebruiker in het vervolgkeuzemenu Accounttype.

  Geef een unieke servicenaam op. Voeg een omschrijving toe, zoals GebruikerAPI voor IDM.

 5. Kopieer de twee API-sleutels en sla de sleutels op in een bestand.

  U kunt deze sleutels toevoegen wanneer u AirWatch instelt in de VMware Identity Manager-beheerconsole.

 6. Klik op Opslaan.