De instelling VPN per app-profiel is ingeschakeld voor Android-apps die toegankelijk zijn via de VMware Identity Manager Mobiele SSO voor Android.

Voorwaarden

  • De AirWatch Tunnel is geconfigureerd en het onderdeel per-app tunnel is geïnstalleerd.

  • Het Android VPN-profiel is aangemaakt.

Procedure

  1. Navigeer in de AirWatch-beheerconsole naar Apps en boeken > Applicaties > Lijstweergave.
  2. Selecteer het tabblad Intern.
  3. Selecteer Applicatie toevoegen en voeg een app toe.
  4. Klik op Opslaan en toewijzen.
  5. Selecteer op de pagina Toewijzing Toewijzing toevoegen en selecteer in het gedeelte Geavanceerd in het vervolgkeuzemenu VPN per app-profiel het Android VPN-profiel dat u hebt gemaakt.
  6. Klik op Opslaan en publiceren.

    Schakel VPN per app in voor iedere Android-app die toegankelijk is via Mobiele SSO voor Android. Zie de gids VMware AirWatch Mobile Application Management beschikbaar op de website AirWatch Resources voor meer informatie over het toevoegen of bewerken van apps.

Volgende stappen

Maak de netwerkverkeerregels aan. Zie Verkeersregels configureren in AirWatch.