Als u een domein registreert, voert u uw e-maildomein en e-mailadres in op de pagina Automatische detectie van de beheerconsole voor Identity Manager.

Over deze taak

Er wordt een e-mailbericht met een activeringstoken naar uw e-mailadres in het domein verzonden. Als u de domeinregistratie activeert, voert u de token in op de pagina Automatische detectie en verifieert u of het domein dat u hebt geregistreerd uw domein is.

Opmerking:

Als u automatische detectie wilt instellen voor VMware Identity Manager-implementaties op locatie, moet u zich aanmelden bij de beheerconsole als lokale beheerder. Geef de AirWatch-id en het wachtwoord op dat u op de AirWatch-website hebt gemaakt, https://secure.air-watch.com/register.

Procedure

 1. Klik in de beheerconsole, in tabblad Identiteits- en toegangsbeheer op Instellen > Automatische detectie.
 2. (Alleen implementaties op locatie). Configureer de AirWatch-URL voor automatische detectie.

  Optie

  Beschrijving

  URL voor automatische detectie

  Geef de URL op als: https://discovery.awmdm.com.

  AirWatch-id

  Geef het e-mailadres op waarmee u zich hebt geregistreerd bij AirWatch om u aan te melden op de website.

  Wachtwoord

  Geef het wachtwoord op dat aan het AirWatch-account is gekoppeld.

 3. Voer in het tekstvak E-maildomein het e-maildomein van uw organisatie in om dit te registreren.
 4. Voer in het tekstvak E-mailadres voor bevestiging een e-mailadres binnen dat e-maildomein in om de verificatietoken te ontvangen.
 5. Klik op OK.

  De status van deze e-maildomeinregistratie wordt als In behandeling gemarkeerd. U kunt slechts één e-maildomein per keer in behandeling nemen.

 6. Navigeer naar de e-mail en kopieer de activeringstoken in het bericht.
 7. Ga terug naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Automatische detectie en plak de token in het tekstvak Activeringstoken
 8. Klik op Verifiëren om het domein te registreren.

Resultaten

Het e-maildomein wordt geregistreerd en toegevoegd aan de lijst met geregistreerde e-maildomeinen op de pagina Automatische detectie.

Eindgebruikers kunnen nu hun e-mailadres in de Workspace ONE-app invoeren voor toegang tot hun app-portal.

Volgende stappen

Als u meer dan één e-maildomein hebt, voegt u nog een e-maildomein toe om te registreren.