Bij de automatische invulling van het bestand domain_krb.properties zoekt de connector naar domeincontrollers op dezelfde site, zodat de vertraging tussen de connector en Active Directory minimaal blijft.

Over deze taak

Daarbij wordt op basis van IP-adres en subnetmasker gekeken op welk subnet de connector zich bevindt, waarna de Active Directory-configuratie wordt gebruikt om de site op dat subnet te identificeren. Als het subnet geen deel uitmaakt van Active Directory of als u de automatische selectie van het subnet wilt overschrijven, kunt u een subnet opgeven in het bestand runtime-config.properties.

Procedure

  1. Sla het bestand op en sluit het.
  2. Start de service opnieuw op.

    service horizon-workspace restart