Om veilige toegang tot de app-portal voor gebruikers te verlenen en om web- en desktopapplicaties te starten, configureert u toegangsbeleid. Toegangsbeleid bevat regels die criteria vastleggen waaraan moet worden voldaan om aan te melden bij de app-portal en gebruik te maken van de bronnen.

Over deze taak

U moet de standaardbeleidsregels bewerken om de verificatiemethoden te selecteren die u hebt geconfigureerd. Beleidsregels kunnen worden geconfigureerd om acties uit te voeren (zoals het blokkeren, toestaan of opgewaardeerd verifiëren van gebruikers) op basis van voorwaarden (zoals netwerk, apparaattype, AirWatch-apparaatinschrijving en compliancestatus) of de applicatie waartoe toegang wordt gekregen. U kunt groepen aan een beleid toevoegen om verificatie voor specifieke groepen te beheren.

Wanneer compliancecontrole is ingeschakeld, maakt u een toegangsbeleidsregel die bepaalt dat er een verificatie en een verificatie van apparaatcompliance is vereist voor apparaten die worden beheerd door AirWatch.

De beleidsregel voor compliancecontrole werkt als een verificatieketen met Mobiele SSO voor iOS, Mobiele SSO voor Android en Certificaat cloudimplementatie. De verificatiemethode die wordt gebruikt, moet vooraf gaan aan de optie apparaatcompliance in de beleidsregelconfiguratie.

Voorwaarden

Verificatiemethoden geconfigureerd en gekoppeld aan een ingebouwde identiteitsprovider.

Compliancecontrole ingeschakeld op de AirWatch-pagina van VMware Identity Manager.

Procedure

  1. Ga op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer naar Beheren > Beleid.
  2. Selecteer het toegangsbeleid dat u wilt bewerken.
  3. Selecteer de beleidsregel die u wilt bewerken in het gedeelte Beleidsregels.
  4. In het vervolgkeuzemenu dan moet de gebruiker verifiëren met behulp van de volgende methode klikt u op + en selecteert u de verificatiemethode die moet worden gebruikt.
  5. In het tweede vervolgkeuzemenu voor dan moet de gebruiker verifiëren met behulp van de volgende methode selecteert u Compliance van apparaat (met AirWatch).
  6. (Optioneel) Voer in het tekstvak Berichttekst van Aangepaste fout een aangepaste tekst in die wordt weergegeven wanneer de gebruikersverificatie mislukt omdat het apparaat niet voldoet aan de compliance. In het tekstvak Koppeling aangepaste fout kunt u een koppeling aan het bericht toevoegen.
  7. Klik op Opslaan.