Op het dashboard voor systeemdiagnose van VMware Identity Manager wordt een gedetailleerd overzicht van de status van de VMware Identity Manager-appliances in uw omgeving en informatie over de services weergegeven. U ziet de algemene status in de hele VMware Identity Manager-databaseserver, virtual machines en de beschikbare services op elke virtual machine.

Over deze taak

Via het dashboard voor systeemdiagnose kunt u de virtual machine selecteren die u wilt bewaken en de status zien van de services op die virtual machine, inclusief de geïnstalleerde versie van VMware Identity Manager. Als er zich problemen voordoen met de database of virtual machine, wordt de status van het apparaat in het rood op de werkbalk weergegeven. Als u de problemen wilt weergeven, selecteert u de virtual machine die in het rood wordt getoond.

Procedure

  • Vervaldatum gebruikerswachtwoord. De vervaldatums voor wachtwoorden voor aanmelden op de appliance zelf en extern aanmelden bij de VMware Identity Manager-appliance worden weergegeven. Als een wachtwoord vervalt, gaat u naar de pagina Instellingen en selecteert u VA-configuraties. Open de pagina Systeembeveiliging om het wachtwoord te wijzigen.
  • Certificaten. Hier worden de uitgever van het certificaat en de begin- en einddatum weergegeven. Als u het certificaat wilt beheren, gaat u naar de pagina Instellingen en selecteert u VA-configuraties. Open de pagina Certificaat installeren.
  • Configurator - Implementatiestatus van applicatie. Hier wordt informatie weergegeven over de applianceconfiguratorservices. Onder Status webserver wordt weergegeven of de Tomcat-server wordt uitgevoerd. Onder Status webapplicatie ziet u of u toegang hebt tot de pagina Applianceconfigurator. Bij de applianceversie ziet u de versie van de geïnstalleerde VMware Identity Manager-appliance.
  • Application Manager - Implementatiestatus van applicatie. Hier wordt de verbindingsstatus van de VMware Identity Manager-appliance weergegeven.
  • Connector - Implementatiestatus van applicatie. Hier wordt de verbindingsstatus van Beheerconsole weergegeven. Wanneer het bericht Verbinding gelukt wordt weergegeven, hebt u toegang tot de Beheerconsole-pagina's.
  • FQDN van VMware Identity Manager. Hier wordt de Fully Qualified Domain Name weergegeven die gebruikers moeten invoeren voor toegang tot hun VMware Identity Manager App-portal. De FQDN van VMware Identity Manager verwijst naar de load-balancer (wanneer die wordt gebruikt).
  • Application Manager - Ingebouwde componenten. Hier ziet u informatie over de verbinding met de VMware Identity Manager-database, auditservices en verbinding met analysehulpmiddelen.
  • Connector - Ingebouwde componenten. Hier wordt informatie weergegeven over de services die via de beheerpagina's van de connectorservices worden beheerd. U ziet informatie over bronnen voor ThinApp, View en de Gepubliceerde Citrix-apps.
  • Modules. Hier worden de bronnen weergegeven die zijn ingeschakeld in VMware Identity Manager. Klik op Ingeschakeld om naar de beheerpagina voor connectorservices voor die bron te gaan.