Het bestand domain_krb.properties geeft aan welke domeincontrollers worden gebruikt voor directory's waarbij de locatie van services via DNS kan worden opgezocht. U kunt het bestand desgewenst bewerken om de lijst met domeincontrollers voor een domein te wijzigen of om domeinvermeldingen toe te voegen of te verwijderen. Uw wijzigingen worden niet overschreven.

Over deze taak

Het bestand wordt in eerste instantie door de connector gemaakt en automatisch ingevuld. In bepaalde gevallen moet u het bestand handmatig bijwerken, zoals in het volgende geval.

 • Als de standaard gekozen domeincontrollers niet optimaal zijn voor uw configuratie, kunt u het bestand bewerken om aan te geven welke domeincontrollers u wilt gebruiken.

 • Als u een directory verwijdert, dient u tevens de bijbehorende domeinvermelding uit het bestand te verwijderen.

 • Wanneer een of meer domeincontrollers in het bestand niet te bereiken zijn, verwijdert u deze uit het bestand.

Zie ook Domeincontrollers selecteren (bestand domain_krb.properties).

Procedure

 1. Bewerk het bestand domain_krb.properties om de lijst met hostwaarden voor het domein uit te breiden of te bewerken.

  Gebruik de volgende notatie:

  domein=host:poort,host2:poort,host3:poort

  Bijvoorbeeld: .

  example.com=examplehost1.example.com:389,examplehost2.example.com:389

  Geef de domeincontrollers op volgorde van prioriteit weer. De eerste domeincontroller in de lijst zal door de connector worden gebruikt om verbinding met Active Directory te maken. Als deze niet bereikbaar is, wordt de tweede controller in de lijst geprobeerd enzovoort.

  Belangrijk:

  De domeinnamen mogen geen hoofdletters bevatten.

 2. Wijzig de naam van de eigenaar van het bestand domain_krb.properties in horizon en de naam van de groep in www.
 3. Start de service opnieuw op.